Informacije Aktuelnosti

Aktuelnosti

Vlada Republike Srbije usvojila Izveštaj o popisu državne pomoći u Republici Srbiji

25. novembar 2004. |

Beograd, 25. novembar 2004 – Vlada Republike Srbije usvojila je Izveštaj o popisu državne pomoći u Republici Srbiji, koji sadrži katalog obima i vrsta pomoći za 2003. i 2004. godinu. U Izveštaju su navedeni podaci o sredstvima isplaćenim privrednim subjektima iz budžeta Republike Srbije odnosno budžeta lokalne vlasti, kao i podaci o oplakšicama ili oslobađanju od uplata u 2003. godine i u 2004. godini. Kako je navedeno, za sve vrste državne pomoći u 2003. izdvojeno je 68.879 miliona dinara, odnosno 54.274 miliona dinara u 2004. godini.

Akcioni plan Vlade Republike Srbije za realizaciju prioriteta iz Evropskog partnerstva

01. novembar 2004. |

Evropska unija u junu 2003. je zvanično ponudila zemljama zapadnog Balkana Evropsko partnerstvo, kaojedan od glavnih instrumenata pretpristupne strategije Evropske unije prema zemljama potencijalnim kandidatima za članstvo. Neposredno nakon toga, Kancelarija je, u saradnji sa ministarstvima Vlade Republike Srbije, sačinila Akcioni plan Vlade Republike Srbije za realizaciju prioriteta iz Evropskog partnerstva, koji je Vlada usvojila aprila 2004. godine. U skladu sa konsultacijama koje su nakon toga usledile sa predstavnicima Komisije EU, izvršne su izmene i dopune ovog plana, koje je Vlada usvojila 5. novembra 2004. Usvajanjem dokumenta, Vlada Republike Srbije postavila je kratkoročni i srednjoročni raspored aktivnosti u procesu stabilizacije i pridruživanja EU.

Intenziviranje aktivnosti na izradi Nacionalne strategije za pridruživanje EU

22. oktobar 2004. |

U Beogradu 20. oktobra 2004. godine je održana konferencija za novinare povodom izrade Nacionalne strategije za pridruživanje EU.

Rezolucija o pridruživanju Evropskoj uniji

21. oktobar 2004. |

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 14. oktobra 2004 Rezoluciju o pridruživanju Evropskoj uniji. Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji aktivno je učestvovala, zajedno sa predstavnicima Evropskog pokreta, u radu skupštinskog Odbora za evropske integracije pri izradi te rezolucije. Zajednički rad Vlade, Skupštine i predstavnika građanskog društva u izradi ovog dokumenta, uspešan je model dijaloga svih zainteresovanih učesnika u procesu evropskih integracija i od suštinske je važnosti za dalje postizanje društvenog i političkog konsenzusa o ulasku u Evropsku uniju.

Novi imidž Srbije u Evropskoj uniji

26. oktobar 2004. |

U Beogradu će od 20. do 24. oktobra 2004. godine boraviti grupa stranih novinara, predstavnika najznačajnijih evropskih medija akreditovanih u Briselu. Posetu organizuje Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije u okviru programa unapređenja imidža Srbije u Evropskoj uniji, koji je pokrenula Vlada.

Studijska poseta Kancelarije Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj

20. oktobar 2004. |

Delegacija Kancelarije za pridruživanje EU i Odbora za evropske integracije Skupštine Republike Srbije boravila je u studijskoj poseti Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj.

Zaključci Saveta ministara EU-11. oktobar 2004.

11. oktobar 2004. |

Na sastanku Saveta ministara EU, održanom 11. oktobra 2004. godine u Luksemburgu, u zaključcima u vezi sa procesom pridruživanja Srbije i Crne Gore EU, Savet je pozdravio rezultate misije visokog predstavnika Solane i komesara Patena u Beogradu. Savet je izrazio podršku modelu `paralelnih koloseka`, koji bi podrazumevao jedinstven Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa posebnim pregovorima sa republikama o trgovini, ekonomiji i verovatno drugim važnim sektorskim politikama.

dr Duško Lopandić: Ugovor o Ustavu za Evropu i njegov uticaj na oblast spoljnih odnosa Evropske unije i na položaj SCG

01. oktobar 2004. |

Pročitajte autorski tekst dr Duška Lopandića: Ugovor o Ustavu za Evropu i njegov uticaj na oblast spoljnih odnosa Evropske unije i na položaj SCG

Istraživanja javnog mnjenja-septembar 2004.

30. septembar 2004. |

Tokom septembra 2004. SMMRI je izvršio istraživanja javnog mnjenja o stavovima u vezi sa procesom evropskih integracija.

Evropska komisija pojednostavljuje finansiranje spoljne pomoći

29. septembar 2004. |

Evropska komisija je 29. septembra 2004. godine odlučila da zameni postojeće finansijske instrumente za obezbeđivanje spoljne pomoći jednim jednostavnijim, efikasnijim okvirom. Umesto trenutnog širokog spektra geografskih i tematskih instrumenata, koji je vremenom, prema potrebi, rastao, novi okvir će se sastojati iz svega šest instrumenata. Četiri od ovih šest instrumenata potpuno su nova: Instrument za pomoć u pretpristupanju, Instrument za evropsko susedstvo i partnerstvo, Instrument za razvojnu i ekonomsku saradnju i Instrument za stabilnost. Zadržana su dva stara instrumenta, koje nije bilo potrebno modifikovati, a to su Instrument za humanitarnu pomoć i Instrument za makrofinansijsku pomoć.
Prikazano je 1201-1210 od ukupno 1219 Aktuelnosti 118119120121122