Informacije Aktuelnosti

Aktuelnosti

Počeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji

Počeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji

03. januar 2020. | Beograd

Na osnovu člana 77. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon) kao i člana 3. Pravilnika o smernicama dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata („Sl. glasnik RS“, br. 51/19), Ministarstvo za evropske integracije obaveštava javnost da je 23. decembra 2019. godine otpočeo rad na pripremi Nacrta Zakona o sistemu za upravljanje kohezionom politikom u Republici Srbiji.

Otvoren seminar o evropskom semestru

Otvoren seminar o evropskom semestru

25. decembar 2019. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom finansija, organizovalo je seminar „Evropski semestar za države članice EU i saradnja sa Republikom Srbijom“.

Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

Konsolidovana verzija Ugovora o EU i Ugovora o funkcionisanju EU dostupna i na srpskom jeziku

20. decembar 2019. | Beograd

Prevod Konsolidovane verzije Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije na srpski jezik završen je zajedničkim radom Ministarstva za evropske integracije i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Na stručnoj redakturi teksta prevoda radio je veliki broj redaktora iz državnih organa i organizacija, kao i Narodne banke Srbije, a u njoj su učestvovali i predstavnici akademske zajednice.

Organizovan seminar o stručnoj redakturi

Organizovan seminar o stručnoj redakturi

17. decembar 2019. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije organizovalo je seminar „Stručna redaktura – metodologija i specifičnosti“, za državne službenike koji se bave ovom oblašću.

Informativna radionica: Fondovi Evropske unije namenjeni privrednom razvoju

Informativna radionica: Fondovi Evropske unije namenjeni privrednom razvoju

12. decembar 2019. | Beograd

Informativna radionica posvećena programima Evropske unije koji su namenjeni podršci privrednom razvoju u Srbiji, a koji će u narednom periodu biti na raspolaganju našim privrednicima, održana je danas u Beogradu u organizaciji Ministarstva za evropske integracije.

Otvoren seminar o ekonomskoj diplomatiji

Otvoren seminar o ekonomskoj diplomatiji

12. decembar 2019. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Ministarstvom finansija, organizovalo je seminar „Ekonomska diplomatija: mi – EU – svet“.

Predstavljanje pregovaračkog poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata - Mogućnosti za privredu

Predstavljanje pregovaračkog poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata - Mogućnosti za privredu

06. decembar 2019. | Beograd

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije uz podršku Evropske mreže preduzetništva organizovala je predstavljanje pregovaračkog poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata - Mogućnosti za privredu.

Organizovana informativna sesija i Forum za traženje partnera povodom raspisivanja Drugog poziva na Vrdniku

Organizovana informativna sesija i Forum za traženje partnera povodom raspisivanja Drugog poziva na Vrdniku

05. decembar 2019. | Vrdnik

Informativna sesija i Forum za traženje partnera povodom raspisivanja Drugog poziva za podnošenje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 održana je danas na Vrdniku. Ministarstvo finansija Republike Srbije u saradnji sa operativnim strukturama Programa - Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije i Direkcijom za evropske integracije Saveta ministara Bosne i Hercegovine , uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa organizovalo je pomenuti događaj.

Za prekogranične projekte Srbije i Bosne i Hercegovine 4,77 miliona evra

Za prekogranične projekte Srbije i Bosne i Hercegovine 4,77 miliona evra

03. decembar 2019. | Zlatibor

Konferencija povodom raspisivanja Drugog poziva za podnošenje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020, održana je danas na Zlatiboru, u organizaciji Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, uz podršku Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 - 2020.

Organizovana regionalna radionica o transportnoj politici

Organizovana regionalna radionica o transportnoj politici

03. decembar 2019. | Beograd

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru projekta Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu, organizovalo je dvodnevnu regionalnu radionicu o transportnoj politici.

Prikazano je 11-20 od ukupno 1181 Aktuelnosti 12345