Za projekte 19 lokalnih samouprava 10,2 miliona evra od EU

19. jul 2021. | Beograd

Za projekte 19 lokalnih samouprava 10,2 miliona evra od EU

J. Joksimović: U regionu manjak entuzijazma po pitanju evrointegracija

18. jun 2021. | Beograd

J. Joksimović: U regionu manjak entuzijazma po pitanju evrointegracija

J. Joksimović: Srbija posvećena bliskoj saradnji sa dijasporom

16. jun 2021. | Beograd

J. Joksimović: Srbija posvećena bliskoj saradnji sa dijasporom
J. Joksimović: Očekujem otvaranje barem jednog klastera

30. novembar 2021. | Beograd

J. Joksimović: Očekujem otvaranje barem jednog klastera

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović očekuje da do kraja godine Srbiji u pristupnim pregovorima sa EU bude otvoren barem jedan klaster od dva za koliko je Evropska komisija dala preporuku.

J. Joksimović: Inovacijama podižemo konkurentnost Srbije i EU

30. novembar 2021. | Beograd

J. Joksimović: Inovacijama podižemo konkurentnost Srbije i EU

Suština projekata finansiranih iz projekta IPA 2014 - Razvoj novih proizvoda i usluga od strane malih i srednjih preduzeća kroz komercijalizaciju istraživanja jeste da se nauka primeni i donese, pored impulsa razvoju, i konkretnu komercijalnu dobit mladim preduzetnicima, rekla je danas ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Joksimović i Žiofre: Fokus IPA 2022 na Zelenoj agendi

29. novembar 2021. | Beograd

Joksimović i Žiofre: Fokus IPA 2022 na Zelenoj agendi

Ministar za evropske integracije Jadranka Joskimović sastala se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanueleom Žiofreom, sa kojim je razgovarala o evropskoj integraciji Srbije, a posebno o programiranju razvojne pomoći EU.

J. Joksimović s koordinatorima šest pregovaračkih klastera

26. novembar 2021. | Beograd

J. Joksimović s koordinatorima šest pregovaračkih klastera

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović rukovodila je danas sastankom sa koordinatorima šest pregovaračkih klastera, na kojem se razgovaralo o aktivnostima koje se realizuju u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Rezultati konkursa za najbolje studentske radove o Evropskoj uniji

02. decembar 2021. | Beograd

Rezultati konkursa za najbolje studentske radove o Evropskoj uniji

Na konkursu za studentske radove o Evropskoj uniji, koji je Ministarstvo za evropske integracije raspisalo 18. avgusta 2021. godine, najbolje ocenjeni su sledeći radovi:

1.   „Zelena agenda za Zapadni Balkan: izazovi i perspektive zelene tranzicije i održivog razvoja Srbije“, student Sava Mitrović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (Prvorangirani);

2.    „Politika proširenja Evropska unije: revidirana metodologija, novi podsticaji i terminološke zabune“, studentkinja Jovana Popova, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (Drugorangirani);

3.    „Mali korak za čoveka, veliki za čovečanstvo: preimućstva Republike Srbije u prevazilaženju posledica pandemije KOVID-19 i dostizanju održive budućnosti“, studentkinja Ivona Leskur, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (Trećerangirani).

Objavljena druga projektna brošura – pregled aktivnosti i rezultata

02. decembar 2021. | Beograd

Objavljena druga projektna brošura – pregled aktivnosti i rezultata

Projekat Pravna podrška pregovorima (PLAK III) objavio je novu brošuru u kojoj je predstavljen pregled projektnih aktivnosti i rezultata postignutih u periodu septembar 2020. godine – jul 2021. godine. To je druga projektna brošura, jer su rezultati prvih 10 meseci rada prikazani u brošuri objavljenoj prošle godine.

Otvoren 10. Forum Strategije Evropske unije za dunavski region

26. oktobar 2021. | Bratislava

Otvoren 10. Forum Strategije Evropske unije za dunavski region

Danas je u Bratislavi počela dvodnevna konferencija kojom se obeležava deset godina saradnje u okviru Strategije Evropske unije za dunavski region (EUSDR).

Otvoren likovni konkurs za kalendar EU PRO Plus programa za 2022. godinu „Tvoje ideje, tvoja budućnost“

26. oktobar 2021. | Beograd

Otvoren likovni konkurs za kalendar EU PRO Plus programa za 2022. godinu „Tvoje ideje, tvoja budućnost“

Razvojni program EU PRO Plus poziva učenike i učenice srednjih škola i gimnazija iz 99 gradova i opština da učestvuju u likovnom konkursu na temu „Tvoje ideje, tvoja budućnost“. Ovim konkursom Delegacija Evropske unije (EU) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije nastavlja više od decenije dugu tradiciju i nagrađuje talentovane đake i angažovane škole i podstiče mlade da budu aktivni članovi zajednica u kojima žive.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima na osnovu Okvirnih sporazuma iz CJN 2/2020, za partije 8 i 9

25. jun 2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu Okvirnog sporazuma o javnoj nabavci računarskog materijala, partija 5

12. jun 2020.

Usluga istraživanja javnog mnjenja o Evropskoj uniji, JN4/20

04. jun 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. jun 2020. u 12:00h

Usluge medijskog praćenja, JN 5/20

02. jun 2020.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
12. jun 2020. u 10:00h

Poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Izveštaja o zaštiti životne sredine, u okviru INTERREG IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNjE RUMUNIJA-SRBIJA za period 2021-2027

[detaljnije...]

Obaveštavamo da je na internet stranici INTERREG IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNjE RUMUNIJA-SRBIJA (dalje: Program) objavljen nacrt Izveštaja o zaštiti životne sredine (dalje: nacrt Izveštaja) u okviru strateške procene uticaja Programa na životnu sredinu.

Nacrt Izveštaja koji je objavljen na programskom sajtu možete preuzeti na sledećem linku: https://www.romania-serbia.net/?page_id=444.

Dokument na srpskom jeziku, zajedno sa Prilogom 2 – Povezanost sa drugim planovima i programima relevantnim za Program, možete naći u prilogu.

Izveštaj je izrađen u okviru aktivnosti izrade Programa i čini njegov sastavni deo. Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije (Nacionalno telo Programa) objavljuje verziju dobijenu od Ministarstva razvoja, javnih radova i administracije Rumunije (Upravljačkog tela Programa).

Pozivamo sve zainteresovane strane da izraze mišljenje i preporuke na sadržaj i obim nacrta Izveštaja i da eventualne predloge, sugestije, inicijative i komentare dostave najkasnije do 17.12.2021. godine na sledeću adresu: vasilija.stanic@mei.gov.rs.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari koji stignu blagovremeno u ostavljenom roku biće razmotreni prilikom sačinjavanja konačne verzije Izveštaja o zaštiti životne sredine u okviru strateške procene uticaja Programa na životnu sredinu, a Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi biće objavljen na internet stranici Ministarstva za evropske integracije najkasnije u roku od 15 dana od okončanja javne rasprave.

Plan rada za objavu drugog Poziva za IPA Program prekogranične saradnje Srbija- Severna Makedonija 2016 – 2020

[detaljnije...]

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija objavio je Plan rada u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Severna Makedonija 2016 -2020 za pripremu objave Drugog poziva.

Dokument možete preuzeti ovde.

Plan rada za objavu trećeg poziva za IPA Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020

[detaljnije...]

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Ministarstva finansija objavilo je Plan rada u okviru IPA  Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020 za pripremu objave Trećeg poziva.

Plan rada

Poziv za učešće u javnim konsultacijama u izradi Izveštaja o obimu i sadržaju Izveštaja o proceni uticaja na životnu sredinu u okviru Programa prekogranične saradnje između Hrvatske i Srbije za programski period 2021-2027

22. novembar 2021.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
13. decembar 2021. u 00:00h

[detaljnije...]

Izveštaj o obimu i sadržaju ima za cilj da odredi obim i sadržaj Izveštaja o životnoj sredini programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom za period 2021-2027. godine, čija je izrada u toku.

Izveštaj je objavljen na programskom sajtu na engleskom jeziku https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/novost/strategic-environmental-assessment-for-ipa-cbc-programme-croatia-serbia-2021-2027-scoping-phase/

Izveštaj o obimu i sadržaju

Sažetak budućeg Programa 

Na osnovu Izveštaja o obimu i sadržaju  biće izrađena konačna verzija  Izveštaja o proceni uticaja na životnu sredinu u okviru aktivnosti izrade Programa saradnje sa Hrvatskom za period 2021-2027 godine i Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije (Nacionalno telo Programa) objavljuje verziju dobijenu od Ministarstva regionalnog razvoja i fondove EU RH (Upravljačkog tela Programa).

Sve zainteresovane strane se pozivaju da izraze mišljenja, uključujući preporuke za Izveštaj o životnoj sredini, kao i povezanost sa drugim planovima i programima, relevantnim za INTERREG IPA program prekogranične saradnje Hrvatska − Srbija za period 2021−2027. 

Mišljenja koja budu stigla u roku biće uzeta u obzir i imaće uticaj na konačnu verziju Izveštaja o životnoj sredini za Stratešku procenu životne sredine, koji će obezbediti postizanje ciljeva  Evropske Komisije za integraciju ekoloških pitanja u kreiranju programa i strategije, i proceniti opasnost po životnu sredinu i stanovništvo u njihovom sprovođenju.

Molimo da sve predloge, komentare, izmene i dopune dostavite na elektronsku adresu: sanja.veselinovic@mei.gov.rs do 13. decembra 2021. godine.
 

youtube

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: