Norveški bilateralni program 2013-2015.

Ministarstvo za evropske integracije je 2013. godine - na osnovu potpisanog Bilateralnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške - preuzelo od norveškog Ministarstva spoljnih poslova ukupnu odgovornost za planiranje, sprovođenje, praćenje i izveštavanje o bilateralnom programu. U skladu s tim, kao i sa ciljem jačanja nacionalnog vlasništva nad projektima, MEI - nakon odluke o tome koji će projekti biti finansirani u tekućoj godini - potpisuje sporazume sa domaćim institucijama, odnosno korisnicima projekata. Korisnici projekata su odgovorni MEI za njihovo sprovođenje i finansijsko upravljanje, a MEI je u ime Vlade Republike Srbije odgovorno Ministarstvu spoljnih poslova Kraljevine Norveške za ukupno sprovođenje i upravljanje Bilateralnim programom.

Program bilateralne pomoći ima za cilj da podrži projekte u okviru sledećih oblasti:

Projekte predlažu nadležna ministarstava, posebne organizacije Republike Srbije i nezavisne institucije koje su odgovorne Narodnoj skupštini, a čiji je osnivač Vlada. Konačna lista projekata koji se finansiraju iz bilateralnog programa za određenu godinu utvrđuje se u pregovorima sa Ministarstvom spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Pozivi za podnošenje predloga projekata u okviru Bilateralnog programa za 2013, 2014. i 2015. godinu