Prekogranična i transnacionalna saradnja

Programi prekogranične i transnacionalne saradnje se jednim imenom nazivaju Programi teritorijalne saradnje ili INTERREG programi. Nastali su na inicijativu Evropske komisije i predstavljaju finansijsku podršku EU saradnji pograničnih teritorija susednih država (prekogranična saradnja) ili saradnji delova ili celih država (transnacionalna saradnja) na rešavanju pitanja od zajedničkog interesa. Od 2004. godine u EU programe teritorijalne saradnje (INTERREG) uključile su se i države koje nisu članice EU, čime je Srbija dobila mogućnost da razvija prekograničnu i transnacionalnu saradnju.

Do 2016. godine je kroz programe prekogranične saradnje u Srbiji podneto više od 5.500 predloga projekata, finansirano više od 1000 projekata koje je sprovodilo oko 700 organizacija iz Srbije, a ugovoreno više od 220 miliona evra. Kroz realizovane projekte opremane su bolnice, škole, vrtići, deca iz pograničnih delova Srbije i susednih zemalja takmičila su se u sportu, renovirane su crkve, sarađivale su službe za zajedničko reagovanje u vanrednim situacijama i u borbi protiv trgovine narkoticima, građeni su granični prelazi, fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, biciklističke staze, organizovani su koncerti, biciklističke trke, regate, ugrožene grupe su dobile novi podsticaj i veru u bolje sutra. Time se ostvaruje cilj prekogranične i transnacionalne saradnje – stvaranje uslova za kvalitetniji život građana širom Evrope.

U finansijskom periodu 2014-2020 Evropska unija je za sprovođenje programa prekogranične i transnacionalne saradnje u Srbiji opredelila 260 miliona evra za devet programa:

Bugarska – Srbija

U okviru Programa prekogranične saradnje Bugarska – Srbija za period 2014-2020 ukupno je opredeljeno 34.102.256,00 evra, od kojih je 28.986.914,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioriteti Programa su: podsticanje razvoja turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa; investiranje u mlade, obrazovanje i veštine; zaštita životne sredine i promovisanje prilagođavanja klimatskim promenama; prevencija i upravljanje rizikom.

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu:  https://www.ipacbc-bgrs.eu/

Mađarska - Srbija

U okviru Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija za period 2014-2020 ukupno je opredeljeno 76.616.470,00 evra od čega je 65.124.000,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioriteti Programa su: poboljšanje sistema za prekogranično upravljanje vodama i sprečavanje rizika; smanjenje broja „uskih grla“ u prekograničnom saobraćaju; podsticanje saradnje u oblasti turizma i kulturnog nasleđa i unapređivanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz razvoj zasnovan na inovacijama.

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu: http://www.interreg-ipa-husrb.com/

Rumunija – Srbija

U okviru Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija za period 2014-2020 ukupno je opredeljeno 88.124.999,00 evra, od kojih je 74.906.248,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioriteti Programa su: promovisanje zapošljavanja,  mobilnosti radne snage i socijalnog i kulturnog uključivanja stanovništva u pograničnom regionu; zaštita životne sredine i upravljanje rizikom;  održiva pokretljivost i  atraktivnost za održivi turizam. Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu: http://www.romania-serbia.net/

Srbija – Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija

U okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija za period 2016-2020 opredeljeno je 4.055.883,00 evra, od čega je 3.500.000,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa.   Prioriteti Programa su: promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije; podsticanje turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Srbija – Bosna i Hercegovina

U okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za period 2014-2020. ukupno je opredeljeno 16.223.529,41 evra, od kojih je 14.000.000,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioriteti Programa su: promovisanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične, socijalne i kulturne inkluzije; zaštita životne sredine; promocija i ublažavanje posledica prilagođavanja klimatskim promenama; prevencija i upravljanje kriznim situacijama; podsticanje turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu: http://srb-bih.org/

Srbija – Crna Gora

U okviru Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora za period 2014-2020 opredeljeno je 9.734.117,60 evra, od čega je 8.400.000,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioriteti Programa su: promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije; zaštita životne sredine; promocija i ublažavanje posledica prilagođavanja na klimatske promene; prevencija i upravljanje kriznim situacijama.

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu: https://www.cbcsrb-mne.org/en/

Hrvatska – Srbija

U okviru Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija za period 2014-2020ukupno je obezbeđeno 40.344.929,00 evra, od kojih je 34.293.188,00 evra obezbeđeno kroz IPA fondove Evropske unije, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioriteti Programa su: poboljšanje kvaliteta socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području; životna sredina, prevencija rizika i proizvodnja energije; turizam i kulturno i prirodno nasleđe; konkurentnost i razvoj malih i srednjih preduzeća.

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/  

INTERREG Jadransko-jonski transnacionalni program (Adrion) 

Cilj programa
Opšti cilj programa „ADRION” jeste da podstiče razvoj politika i inovacija u oblasti upravljanja, unapređujući evropske integracije zemljama članicama i zemljama koje nisu članice EU, koristeći bogate prirodne, kulturne i ljudske resurse u okruženju Jadranskog i Jonskog mora i jačajući ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u programskoj oblasti.

Oblast podrške
Inovativan i pametan regionPodrška razvoju inovacionih mreža i klastera regiona, akademskih zajednica i preduzeća u Jadransko–jonskom regionu.

Održiv region
Promovisanje održive valorizacije i očuvanja prirodnog i kulturnog nasleđa, kao resursa za rast u Jadransko–jonskom regionu.Poboljšanje transnacionalnih kapaciteta za zaštitu životne sredine, smanjenje fragmentacije i očuvanje ekosistemskih usluga u Jadransko– jonskom regionu.

Povezan region
Poboljšanje kapaciteta za integrisani transport, usluge mobilnosti i multimodalnost u Jadransko–jonskom području.

Podrška upravljanju EU strategijom za Jadransko–jonski region
Podrška koordinaciji i sprovođenju Jadransko–jonske strategije – kroz unapređenje institucionalnih kapaciteta javne uprave i ključnih aktera u procesu sprovođenja zajedničkih prioriteta.

Vrednost programa: 15.688.887,00 evra

Geografska oblast
Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora, Slovenija i Srbija

Dokumenta koje možete preuzeti

Nacionalna pravila:

Ostalo: 

Detaljnije informacije o programu ADRION dostupne su na zvaničnoj internet stranici programa: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/about-program/

Transnacionalni program Dunav

Dunav je program transnacionalne saradnje za period 2014-2020 u kome učestvuje 14 zemalja Evrope. Od njih su devet zemalja članica EU (Austrija, Nemačka – pokrajine Baden Virtemberg i Bajern, Slovačka Republika, Češka Republika, Mađarska, Slovenija, Rumunija, Bugarska i Hrvatska) i pet zemalja koje su kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU: Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Republika Moldavija, a uključeni su i "dunavski" regioni Ukrajine.

U okviru ovog programa opredeljeno je 262.989.839,00 evra, od čega je  202.095.405,00 evra obezbeđeno sredstavima EU, 19.829.192,00 evra kroz IPA kao podrška kandidatima i potencijalnim kandinatima za pristupanje EU, a preostali iznos obezbeđuje se kroz nacionalno sufinansiranje preko institucija koje sprovode projekte u okviru programa. Prioriteti Programa su: inovativno i društveno odgovorno poslovanje unutar Dunavskog regiona; ekološki i kulturno odgovorno delovanje unutar Dunavskog regiona;  bolja povezanost Dunavskog regiona i dobro upravljanje Dunavskim regionom.

Više informacija o Programu možete da pronađete na sajtu: http://www.interreg-danube.eu/