Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020.

Evropska unija je u martu 2014. godine uspostavila novi instrument podrške državama koje se nalaze u procesu pridruživanja i pristupanja EU – Instrument za pretpristupnu pomoć II. Za period 2014-2020 opredeljeno je ukupno 11,7 milijardi evra, od čega okvirno 1,5 milijardi evra za Republiku Srbiju. Treba, međutim, uzeti u obzir da je reč o indikativno utvrđenom iznosu, dok će konkretni iznosi na godišnjem nivou zavisiti od spremnosti konkretnih programa i projekata.

Pružajući ovu podršku, Evropska unija nastoji da podstakne sprovođenje neophodnih reformi koje su uslov za za pristupanje Evropskoj uniji i ekonomski i socijalni razvoj. Podrška se najčešće ogleda u pružanju usluga obuke i stručnog usavršavanja, u nabavci neophodne opreme, izgradnji  infrastrukture i slično. Kao i u prethodnom periodu, fokus podrške  biće na sektorima reforme javne uprave, vladavine prava, zaštite životne sredine, zapošljavanja, obrazovanja, preduzetništva, nauke i istraživanja, saobraćaja, energetike, poljoprivrede itd.

U ovom programskom periodu do sada je usaglašeno pet godišnjih IPA programa - za 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu. Oni, uz podršku za program IPARD, kontribuciju za Regionalni program stambenog zbrinjavanja (2017. i 2018.) i podršku organizacijama civilnog društva, predstavljaju pomoć u ukupnom iznosu od preko milijardu evra.

Više informacija možete da nađete na sledećem linku: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/serbia_en

IPA 2014

Ukupna vrednost doprinosa EU programu IPA 2014. iznosi 179,1 miliona evra, što, zajedno sa 10 miliona evra odobrenih za obnovu od poplava iz višekorisničke IPA, iznosi 189,1 milion evra.

Program IPA 2014. uključuje intervencije u sledećim sektorima: reforma javne uprave, unutrašnji poslovi, energetika, konkurentnost, razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj. Pored toga, pomoć uključuje pripremu projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih projekata, podršku procesu evropskih integracija i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU i nadoknadu troškova učešća u programima Unije.

Radi ilustracije, od pomenutog iznosa, 72 miliona evra je namenjeno otklanjanju posledica od poplava koje su zadesile Republiku Srbiju 2014. godine i preduzimanje mera za sprečavanje poplava u budućnosti.

Više informacija možete da nađete na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/serbia/ipa/2014/ipa-2014-serbia-action-programmes.pdf

 IPA 2015.

Ukupna vrednost doprinosa EU programu IPA 2015. iznosi 196,6 miliona evra. Vrednost ukupne alokacije IPA II za Srbiju za 2015. godinu, koja uključuje IPARD i podršku organizacijama civilnog društva, iznosi 216,1 milion evra.

Program IPA 2015. obuhvata finansiranje u sledećim sektorima: reforma javne uprave, pravosuđe, unutrašnji poslovi i saobraćaj. Program takođe uključuje pripremu projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih projekata, podršku procesu evropskih integracija i usklađivanju sa pravnim tekovinama EU i nadoknadu troškova učešća u programima Unije.

Primera radi,  Program IPA 2015. direktno je podržao budžet Republike Srbije za reformu sektora javne uprave sa 80 miliona evra, a znatna sredstva investirana su u saobraćajnu infrastrukturu. Na osnovu Metodologije za selekciju i prioritizaciju infrastrukturnih projekata, kao prioritetni transportni projekti podržani su modernizacija i rekonstrukcija železničke pruge Niš –  Brestovac i izgradnja intermodalnog terminala u Beogradu u iznosu od 55.000.000 evra.

Iako je iznos podrške Srbiji u 2015. godini, prema odluci Evropske komisije, iznosio 201,4 miliona evra, zahvaljujući spremnosti predloženih projekata, Evropska komisija je odobrila Program koji – zajedno sa alokacijom za IPARD i podrškom organizacijama civilnog društva – premašuje taj iznos za 15 miliona evra.

Više informacija možete da nađete na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/serbia/ipa/2015/ipa-2015-serbia-action-programmes.pdf

IPA 2016.

Ukupna vrednost doprinosa EU programu IPA 2016. iznosi 166,4 miliona evra. Vrednost ukupne alokacije IPA II za Srbiju za 2016. godinu, koja uključuje IPARD i podršku organizacijama civilnog društva, iznosi 189,4 milion evra.

Program obuhvata finansiranje u sledećim sektorima: pravda, konkurentnost, ljudski resursi i društveni razvoj i unutrašnji poslovi. Pored toga, uključuje i projekte čiji je cilj podsticanje lokalnog razvoja u gradovima i opštinama u Srbiji (EU PRO), podršku procesu evropskih integracija i usklađivanju sa pravnim tekovinama EU i nadoknadu troškova učešća u programima Unije.

EU će značajno podržati i reformu obrazovanja u Srbiji, sredstvima u iznosu od 27,4 miliona evra  – sa ciljem da se poveća njegov kvalitet, relevantnost i inkluzivnost – kao i reformu u sektoru integrisanog upravljanja granicom, u ukupnom iznosu od 28 miliona evra.

Ukupan iznos sredstava manji je od onog koji je predviđen u Indikativnom strateškom dokumentu za Srbiju 2014-2020, u vrednosti od 207,9 miliona evra, jer je Evropska komisija donela odluku o smanjenju godišnjih izdvajanja svim IPA korisnicima za 10%, kako bi ta sredstva mogla da budu usmerena na ostvarivanje drugih hitnih prioriteta (poput migracija).

Više informacija možete da nađete na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa2016-039801-serbia-action_programme.pdf

IPA 2017.

Ukupni doprinosi EU programu IPA 2017. iznose 138,2 miliona evra. Vrednost ukupne alokacije IPA II za Srbiju za 2017. godinu je 186,7 milion evra.

Program obuhvata finansiranje u sledećim sektorima: pravosuđe, životna sredina i energetika. Program takođe uključuje projekte u vezi s podrškom procesu evropskih integracija i usklađivanju sa pravnim tekovinama EU, kao i nadoknadu troškova proisteklih iz učešća u programima EU.

Na primer, program predviđa značajnu podršku sektoru životne sredine u iznosu od 28,6 miliona evra, sa ciljem da se unaprede sistemi za preradu otpadnih voda i upravljanje otpadom na loklnom nivou.  Takođe, Unija je izdvojila 49,6 miliona evra za energetski sektor, kako bi pružila  podršku izgradnji dvosmernog gasovoda za prenos prirodnog gasa između Srbije i Bugarske.

IPA 2018.

Ukupna vrednost doprinosa EU programu IPA 2018 iznosi 145,1 miliona evra što uz 34 miliona evra koji su Republici Srbije dodeljeni u okviru mehanizma „nagrađivanja“ (eng. performance reward), ukupno iznosi 179,1 miliona evra. Vrednost ukupne alokacije IPA II za Srbiju za 2018. godinu koja uključuje IPARD, Regionalni program stambenog zbrinjavanja i podršku organizacijama civilnog društva iznosi 239,6 miliona evra.

Program IPA 2018 obuhvata finansiranje u sledećim sektorima: životna sredina, konkurentnost i razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj. Program takođe uključuje intervencije vezane za podršku statistici, procesu evropskih integracija i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, kao i nadoknadu troškova proisteklih iz učešća u programima EU.

Radi ilustracije, u sektoru zaštite životne sredine obezbeđuju se dodatna sredstva za investicije u iznosu od gotovo 62 miliona evra. Evropska unije će podržati izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Nišu i okolnim mestima. Kao komplementarna intervencija, predviđena je saradnja sa gradom Beogradom u cilju unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata za široku namenu i jačanje svesti o značaju ulaganja u obnovljive izvore energije. U sektoru konkurentnost, Evropska unija će izdvojiti gotovo 40 miliona evra za potrebe podsticanja i razvoja inovacija kroz stvaranje inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija, tehnološki razvoj i razvoj turističke privrede na lokalitetima u istočnoj Srbiji koja su pod zaštitom UNESKA. Najugroženije kategorije stanovništva Srbije će biti podržane kroz ovaj program u cilju pronalaženja održivih stambenih rešenja i pružanja podrške usvajanju novih veština i znanja, prekvalifikacijama kako bi pronašli zaposlenje ili započeli sopstveni biznis.