Instrument za pretpristupnu pomoć 2014-2020.

Evropska unija je u martu 2014. godine uspostavila novi instrument podrške državama koje se nalaze u procesu pridruživanja i pristupanja EU – Instrument za pretpristupnu pomoć II. Za period 2014-2020 opredeljeno je ukupno 11,7 milijardi evra, od čega okvirno 1,5 milijardi evra za Republiku Srbiju. Treba, međutim, uzeti u obzir da je reč o indikativno utvrđenom iznosu, dok će konkretni iznosi na godišnjem nivou zavisiti od spremnosti konkretnih programa i projekata.

Pružajući ovu podršku, Evropska unija nastoji da podstakne sprovođenje neophodnih reformi koje su uslov za za pristupanje Evropskoj uniji i ekonomski i socijalni razvoj. Podrška se najčešće ogleda u pružanju usluga obuke i stručnog usavršavanja, u nabavci neophodne opreme, izgradnji  infrastrukture i slično. Kao i u prethodnom periodu, fokus podrške  biće na sektorima reforme javne uprave, vladavine prava, zaštite životne sredine, zapošljavanja, obrazovanja, preduzetništva, nauke i istraživanja, saobraćaja, energetike, poljoprivrede itd.

U ovom programskom periodu do sada je usaglašeno sedam godišnjih IPA programa - za 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020. godinu. Oni, uz podršku za program IPARD (185 miliona evra za finansiranje mera ruralnog razvoja), kontribuciju za Regionalni program stambenog zbrinjavanja (2017. i 2018.) i podršku organizacijama civilnog društva, predstavljaju pomoć u ukupnom iznosu od preko milijardu evra.

Najveći obim EU podrške u okviru IPA programa pružen je sektoru Konkurentnost i inovacije (215 miliona evra). U pitanju je podrška malim i srednjim preduzećima kroz unapređenje poslovnog okruženja, dodela bespovranih sredstva (grantova) namenjenih jačanju njihovog tehnološkog razvoja i inovacija, kao i za razvoj poslovne infrastrukture.  Zatim sledi sektor Poljoprivrede i ruralnog razvoja gde odobrena pomoć oko 185 miliona evra za sprovođenje programa ruralnog razvoja (IPARD) i dalje usklađivanje i sprovođenje zakona u skladu sa standardima Evropske unije.

Kada su u pitanju pojedinačne akcije, najveći iznos podrške pružen je sektoru reforme javne uprave sa 80 miliona evra za sektorsku budžetsku podršku i komplementarne mere za reformu javne uprave i upravljanje javnim finansijama iz Akcionog IPA programa za 2015. godinu; zatim 49,6 miliona evra za izgradnju dvosmernog gasovoda za prenos prirodnog gasa između Srbije i Bugarske; gotovo 43 miliona evra za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Nišu, kao i za sektorsku budžetsku podršku i komplementarne mere pomoći za integrisano upravljanje granicom (28 miliona evra) i za obrazovanje (27,4 miliona evra).

Više informacija možete da nađete na sledećem linku: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance/serbia-financial-assistance-under-ipa-ii_en

IPA 2014

Ukupna vrednost doprinosa EU programu IPA 2014. iznosi 179,1 miliona evra, što, zajedno sa 10 miliona evra odobrenih za obnovu od poplava iz višekorisničke IPA, iznosi 189,1 milion evra.

Program IPA 2014. uključuje intervencije u sledećim sektorima: reforma javne uprave, unutrašnji poslovi, energetika, konkurentnost, razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj. Pored toga, pomoć uključuje pripremu projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju infrastrukturnih projekata, podršku procesu evropskih integracija i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU i nadoknadu troškova učešća u programima Unije.

Radi ilustracije, od pomenutog iznosa, 72 miliona evra je namenjeno otklanjanju posledica od poplava koje su zadesile Republiku Srbiju 2014. godine i preduzimanje mera za sprečavanje poplava u budućnosti.

Više informacija možete da nađete na sledećem linku:https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2016-12/ipa-2014-serbia-action-programmes.pdf

 IPA 2015.

Ukupna vrednost doprinosa EU programu IPA 2015 iznosi 196,6 miliona evra. Vrednost ukupne alokacije IPA II za Srbiju za 2015. godinu koja uključuje IPARD i podršku organizacijama civilnog društva iznosi 216,1 milion evra*.

Program obuhvata intervencije u sledećim sektorima: reforma javne uprave, pravosuđe, unutrašnji poslovi i saobraćaj. Program takođe uključuje akcije vezane za podršku procesu evropskih integracija i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, kao i nadoknadu troškova proisteklih iz učešća u programima EU.

Radi ilustracije - trebalo bi pomenuti podršku od 80 miliona evra za sufinansiranje sprovođenja prioritetnih intervencija predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije reforme javne uprave (sektorska budžetska pomoć). U pitanju je usmeravanje EU fondova ka ključnim institucionalnim i administrativnim reformama javne uprave kako bi bila efikasnija, delotvornija, transparentnija i odgovornija, drugim rečima, da funkcioniše u skladu sa praksama i standardima EU. Pored toga, znatna podrška u okviru ovog programa posvećena je investiranju u saobraćajnu infrastrukturu, što je u potpunosti u skladu sa Agendom povezivanja EU. Polazeći od Metodologije za selekciju i prioritizaciju infrastrukturnih projekata i jedinstvenu listu projekata, u sektoru transporta podržani su sledeći prioritetni projekti u vrednosti od oko 60 miliona evra: modernizacija i rekonstrukcija železničke pruge Niš - Brestovac i izgradnja Intermodalnog terminala u Beogradu. Ovi projekti su takođe prepoznati kao ključni pokretači za primenu i sprovođenje EU standarda.

* Iako je indikativni iznos podrške Srbiji u 2015. godini prema odluci Komisije iznosio 201,4 miliona evra, zahvaljujući zrelosti i spremnosti predloženih akcija, Evropska komisija je odobrila Program koji zajedno sa alokacijom za IPARD i podrškom organizacijama civilnog društva premašuje taj iznos za 15 miliona evra.

Više informacija možete da nađete na sledećem linku: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2016-12/ipa-2015-serbia-action-programmes.pdf

 

IPA 2016.

Ukupna vrednost doprinosa EU programu IPA 2016. iznosi 166,4 miliona evra. Vrednost ukupne alokacije IPA II za Srbiju za 2016. godinu, koja uključuje IPARD i podršku organizacijama civilnog društva, iznosi 189,4 milion evra.

Program obuhvata finansiranje u sledećim sektorima: pravda, konkurentnost, ljudski resursi i društveni razvoj i unutrašnji poslovi. Pored toga, uključuje i projekte čiji je cilj podsticanje lokalnog razvoja u gradovima i opštinama u Srbiji (EU PRO), podršku procesu evropskih integracija i usklađivanju sa pravnim tekovinama EU i nadoknadu troškova učešća u programima Unije.

EU će značajno podržati i reformu obrazovanja u Srbiji, sredstvima u iznosu od 27,4 miliona evra  – sa ciljem da se poveća njegov kvalitet, relevantnost i inkluzivnost – kao i reformu u sektoru integrisanog upravljanja granicom, u ukupnom iznosu od 28 miliona evra.

Ukupan iznos sredstava manji je od onog koji je predviđen u Indikativnom strateškom dokumentu za Srbiju 2014-2020, u vrednosti od 207,9 miliona evra, jer je Evropska komisija donela odluku o smanjenju godišnjih izdvajanja svim IPA korisnicima za 10%, kako bi ta sredstva mogla da budu usmerena na ostvarivanje drugih hitnih prioriteta (poput migracija).

Više informacija možete da nađete na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2017-05/ipa2016-039801-serbia-action_programme.pdf

IPA 2017.

Ukupna vrednost doprinosa EU programu IPA 2017 iznosi 138,2 miliona evra. Vrednost ukupne alokacije IPA II za Srbiju za 2017. godinu koja uključuje IPARD, Regionalni program stambenog zbrinjavanja i podršku organizacijama civilnog društva iznosi 186,7 miliona evra*.

Program obuhvata akcije u sledećim sektorima: životna sredina, energetika i vladavina prava. Program takođe uključuje intervencije u vezi sa podrškom procesu evropskih integracija i usklađivanjem sa pravnim tekovinama EU, kao i nadoknadu troškova proisteklih iz učešća u programima EU.

Radi ilustracije - sektor životne sredine biće podržan u ukupnom iznosu od 28,6 miliona evra. Predviđeno je sprovođenje dva važna infrastrukturna projekta – Izgradnja sistema za upravljanje otpadnim vodama u Brusu i Blacu i sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Kraljevu. Takođe, EU će izdvojiti 49,6 miliona evra za energetski sektor radi izgradnje dvosmernog gasovoda za prenos prirodnog gasa između Srbije i Bugarske.

* Ukupan iznos sredstava je manji od iznosa predviđenog u Indikativnom strateškom dokumentu za Srbiju 2014-2020 u iznosu od 215,4 miliona evra, jer je Evropska komisija usvojila odluku o smanjenju godišnjih izdvajanja svim IPA korisnicima za 10%, kako bi ta sredstva mogla da budu usmerena na rešavanje migracione krize.

Više informacija možete da nađete na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2017-05/ipa2016-039801-serbia-action_programme.pdf

IPA 2018.

Ukupna vrednost doprinosa EU programu IPA 2018 iznosi 179,1 miliona evra. Vrednost ukupne alokacije IPA II za Srbiju za 2018. godinu, koja uključuje IPARD, Regionalni program stambenog zbrinjavanja i podršku organizacijama civilnog društva, iznosi 239,6 miliona evra*.

Program obuhvata akcije u sledećim sektorima: životna sredina, konkurentnost i razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj. Program takođe uključuje intervencije vezane za podršku statistici, procesu evropskih integracija i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU, kao i nadoknadu troškova proisteklih iz učešća u programima EU.

Radi ilustracije - sektor životne sredine i klimatskih promena biće podržan u ukupnom iznosu od  54,91 milion evra. Podrška ovom sektoru ogleda se sprovođenjem značajnog infrastrukturnog projekta – izgradnja sistema za prečišćavanja otpadnih voda u Nišu. S obzirom da je Niš treći grad po veličini u Srbiji, ovo ulaganje je prepoznato kao glavni prioritet i jedno od najskupljih u ovom sektoru. Sa druge strane, podržaće se i intervencije koje doprinose energetskoj efikasnosti i smanjenju emisije štetnih gasova. S tim u vezi, izvršiće se rekonstrukcija i modernizacija javnih objekata u Beogradu. U sektoru konkurentnost za potrebe razvoja inovacija, tehnološki razvoj i razvoj turističke privrede je izdvojeno g 39,8  miliona evra.

* U okviru mehanizma „nagrađivanja“ (eng. Performance reward), koji je prvi put uveden u IPA II, doneta je odluka da se Republici Srbiji dodele dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 34 miliona evra. Ta sredstva su postala sastavni deo doprinosa EU programu IPA 2018.  

Više informacija možete da nađete na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-01/annual_country_action_programme_for_serbia_for_the_year_2018_a.pdf

IPA 2019

Ukupna vrednost doprinosa EU programu IPA 2019 iznosi 138,5 miliona evra. Vrednost ukupne alokacije IPA II za Srbiju za 2019. godinu, koja uključuje IPARD, podršku organizacijama civilnog društva i finansiranje specijalne mere za odgovor na migrantsku krizu iznosi 211 miliona evra.

Program obuhvata akcije u sledećim sektorima: konkurentnost i vladavina prava (pravda i unutrašnji poslovi). Program takođe uključuje intervencije vezane za podršku procesu evropskih integracija i usklađivanje sa pravnim tekovinama EU kao i nadoknadu troškova učešća u programima EU.

Radi ilustracije - sektor konkurentnost biće podržan u ukupnom iznosu od 76,5 miliona evra. Podrška je usmerena na unapređenje poslovnog ambijenta, obezbeđivanje bespovratnih sredstava za mikro i mala preduzeća radi kupovine proizvodne opreme (podrška postojećoj državnoj šemi) i za razvoj inovativnih proizvoda i usluga te podršku novoosnovanom Fondu za nauku. Podrška je usmerena i ka sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23 za podsektore reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i osnovnih prava, i Akcionog plana za Poglavlje 24 koji uključuje integrisano upravljanje granicom, politiku azila i migracije, borbu protiv organizovanog kriminala, unapređenje kapaciteta u oblasti borbe protiv droge, podrška unutrašnjim kapacitetima Ministarstva unutrašnjih poslova. U okviru jačanja kapaciteta za prevenciju i reagovanje u vanrednim situacijama, pripremljena je samostalna akcija za povećanje otpornosti na rizike od katastrofe i podrška mehanizmu civilne zaštite.

Više informacija možete da nađete na sledećem linku:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-01/annual_country_action_programme_for_serbia_for_the_year_2019_a.pdf

IPA 2020

Vrednost ukupne alokacije IPA II za Srbiju za 2020. godinu, koja uključuje IPARD i podršku za migracije i podršku organizacijama civilnog društva, iznosi  218 miliona evra.

Prvi deo godišnjeg Akcionog IPA programa podrazumeva EU doprinos od 70,2 miliona Sledeći ključni sektori / oblasti su predmet podrške kroz prvi deo programa za 2020. godinu:

•    Ljudski resursi i društveni razvoj - podrška je fokusirana na poboljšanje politike zapošljavanja i smanjenja nezaposlenih, konkretnu podršku povećanju zapošljavanja i zaposlenosti među mladima, ženama i osobama sa invaliditetom, podršku neformalnom obrazovanju mladih i starijih u cilju povećanja njihovih kompetencija i aktiviranja na tržištu rada, socijalna inkluzija ugroženih grupa u lokalnim zajednicama (Romi, stariji, deca ili osobe sa mentalnim invaliditetom) kako bi im se pomoglo da žive samostalno.

•    Konkurentnost - nastavlja se podrška lokalnom razvoju polazeći od rezultata dosadašnjih programa ovog tipa (EU PRO, Evropski progres), kao i sličnih programa koje finansiraju drugi razvojni partneri (Norveška i Švajcarska). Kroz ovaj program akcenat će biti na podsticanju integrisanog društveno-ekonomskog razvoja određenih delova teritorije Srbije kako bi se iskoristili potencijali identifikovani lokalnim strategijama razvoja. Program će biti dizajniran polazeći od najbolje EU prakse u korišćenju instrumenata teritorijalnog razvoja i na taj način će staviti akcenat na pripremu nacionalnih i lokalnih tela za korišćenje postpristupnih fondova EU namenjenih lokalnom razvoju.

Drugi deo godišnjeg Akcionog IPA programa za 2020. godinu iznosi 86,1 miliona evra Sledeći ključni sektori / oblasti su predmet podrške kroz drugi deo programa za 2020. godinu:

•    Podrška sektoru zaštite životne sredine koji će sadržati investicije u izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda (Čačak, Loznica i Sokobanja), tehničku pomoć u cilju sprovođenja pripremnih aktivnosti za ulaganje u izgradnju postrojenja za upravljanje otpadom u Novom Sadu, ulaganje u poboljšanje kvaliteta vazduha, kao i podršku intervencijama koje se odnose na Zelenu agendu  za Zapadni Balkan.

•    Izdvojena su posebna sredstva za Srbiju u okviru Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan za dalju podršku  rehabilitaciji odabranih javnih objekata u Beogradu i podršci Ministarstvu rudarstva i energetike za uspostavljanje nacionalnog mehanizma za  promociju energetske efikasnosti koji predstavljaju predefinisane indikativne aktivnosti.

•    Podrška Programu ekonomskog oporavka koja je usmerena na podršku lokalnom nivou u oblasti zapošljavanja, razvoja preduzetništva i povoljnijeg poslovnog okruženja, podsticaju socijalne i turističke infrastrukture i usluga.

Pored toga, obezbeđena je podrška procesu pregovora o pristupanju EU, završetku IPA 2016 projekta na poboljšanju pristupačnosti osoba sa invaliditetom, podrška pripremi prioritetnih infrastrukturnih projekata, kao i povraćaj  kontribucije za učešće u programima Unije. Alocirana su i dodatna sredstva za upravljanje migracijama ( oko 11,8 miliona evra).

Više informacija možete da nađete na sledećem linku: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-02/c2020_503.pdf