Dokumenti sa Javnog slušanja u Narodnoj skupštini RS

Dokument &xuot;Informacija o odnosima Srbije i EU i njihova perspektiva u 2012. godini&xuot; možete da preuzmete ovde.

Prezentaciju &xuot;Odnosi Srbije i EU i njihova perspektiva u 2012. godini&xuot; možete da preuzmete ovde.

Dokument &xuot;Podaci o glasanju u NSRS za zakone koje je Vlada predložila u okviru Akcionog plana za dobijanje statusa kandidata u procesu vizne liberalizacije&xuot; možete da preuzmete ovde.

Dokument &xuot;Napredak u reformama prema poglavnjima pregovora o članstvu u EU&xuot; možete da preuzmete ovde.

Prezentaciju &xuot;Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)&xuot; možete da preuzmete ovde.