НПИ за период од јула 2008. до 31. децембра 2012. испуњен 88 одсто

13. фебруар 2013. |

Влада Републике Србије усвојила је на јучерашњој седници коначни Извештај о спровођењу Националног програма за интеграцију у Европску унију (НПИ) за период од јула 2008. године до 31. децембра 2012, према којем је овај четворогодишњи план усклађивања домаћег законодавства са правним нормама ЕУ испуњен 88 одсто. Од укупно планирана 1172 прописа - закона и подзаконских аката, усвојено је 1030.
Према резултатима Извештаја, који је сачинила Канцеларија за европске интеграције, НПИ је у односу на планиране обавезе за четврто тромесечје 2012. године, у целини, а узимајући у обзир унапред извршене обавезе, као и обавезе заостале из ранијих периода, испуњен 51 одсто, односно од планирана 94 прописа усвојено је 48.
Добијање статуса кандидата и предстојеће ступање на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању, између осталог, указују на потребу доношења новог документа, Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније, који ће се примењивати у следећим корацима у процесу европске интеграције Србије. Припрема тог документа је завршној фази и на његовој изради ангажована су сва тела Владе надлежна за координацију процеса приступања Европској унији.

Са отпочињањем преговора о приступању Републике Србије Европској унији, Национални програм ће одражавати и резултате процеса преговора о чланству и обухватаће све оне законодавне активности и реформске процесе које је потребно предузети ради испуњавања мерила за отварање преговора у сваком од 35 поглавља, као и за њихово затварање.

НПИ за период јул 2008. децембар 2012. можете да преузмете овде.

Листу неиспуњених обавеза можете да преузмете овде.