Подаци о буџету

Подаци о реализованом буџету за 2019. годину по кварталима

Извештај о извршењу буџета - први квартал

Извештај о извршењу буџета - други квартал

Извештај о извршењу буџета - трећи квартал

 

Подаци о реализованом буџету за 2018. годину по кварталима

Извештај о реализованом буџету - први квартал

Извештај о реализованом буџету - други квартал

Извештај о реализованом буџету - трећи квартал

Министарство за европске интеграције није било предмет ревизије за 2018. годину