Прекогранична и транснационална сарадња

Програми прекограничне и транснационалне сарадње се једним именом називају Програми територијалне сарадње или ИНТЕРРЕГ програми. Настали су на иницијативу Европске комисије и представљају финансијску подршку ЕУ сарадњи пограничних територија суседних држава (прекогранична сарадња) или сарадњи делова или целих држава (транснационална сарадња) на решавању питања од заједничког интереса. Од 2004. године у ЕУ програме територијалне сарадње (ИНТЕРРЕГ) укључиле су се и државе које нису чланице ЕУ, чиме је Србија добила могућност да развија прекограничну и транснационалну сарадњу.

До 2016. године је кроз програме прекограничне сарадње у Србији поднето више од 5.500 предлога пројеката, финансирано више од 1000 пројеката које је спроводило око 700 организација из Србије, а уговорено више од 220 милиона евра. Кроз реализоване пројекте опремане су болнице, школе, вртићи, деца из пограничних делова Србије и суседних земаља такмичила су се у спорту, реновиране су цркве, сарађивале су службе за заједничко реаговање у ванредним ситуацијама и у борби против трговине наркотицима, грађени су гранични прелази, фабрике за пречишћавање отпадних вода, бициклистичке стазе, организовани су концерти, бициклистичке трке, регате, угрожене групе су добиле нови подстицај и веру у боље сутра. Тиме се остварује циљ прекограничне и транснационалне сарадње – стварање услова за квалитетнији живот грађана широм Европе.

У финансијском периоду 2014-2020 Европска унија је за спровођење програма прекограничне и транснационалне сарадње у Србији определила 260 милиона евра за девет програма:

Бугарска – Србија

У оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија за период 2014-2020 укупно је опредељено 34.102.256,00 евра, од којих је 28.986.914,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритети Програма су: подстицање развоја туризма и културног и природног наслеђа; инвестирање у младе, образовање и вештине; заштита животне средине и промовисање прилагођавања климатским променама; превенција и управљање ризиком.

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту:  https://www.ipacbc-bgrs.eu/

Мађарска - Србија

У оквиру Програма прекограничне сарадње Мађарска – Србија за период 2014-2020 укупно је опредељено 76.616.470,00 евра од чега је 65.124.000,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритети Програма су: побољшање система за прекогранично управљање водама и спречавање ризика; смањење броја „уских грла“ у прекограничном саобраћају; подстицање сарадње у области туризма и културног наслеђа и унапређивање конкурентности малих и средњих предузећа кроз развој заснован на иновацијама.

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту: http://www.interreg-ipa-husrb.com/

Румунија – Србија

У оквиру Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија за период 2014-2020 укупно је опредељено 88.124.999,00 евра, од којих је 74.906.248,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритети Програма су: промовисање запошљавања,  мобилности радне снаге и социјалног и културног укључивања становништва у пограничном региону; заштита животне средине и управљање ризиком;  одржива покретљивост и  атрактивност за одрживи туризам. Више информација о Програму можете да пронађете на сајту: http://www.romania-serbia.net/

Србија – Бивша Југословенска Република Македонија

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Бивша Југословенска Република Македонија за период 2016-2020 опредељено је 4.055.883,00 евра, од чега је 3.500.000,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма.   Приоритети Програма су: промоција запошљавања, мобилности радне снаге и прекограничне социјалне и културне инклузије; подстицање туризма и очувања културног и природног наслеђа.

Србија – Босна и Херцеговина

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина за период 2014-2020. укупно је опредељено 16.223.529,41 евра, од којих је 14.000.000,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритети Програма су: промовисање запошљавања, мобилности радне снаге и прекограничне, социјалне и културне инклузије; заштита животне средине; промоција и ублажавање последица прилагођавања климатским променама; превенција и управљање кризним ситуацијама; подстицање туризма и очувања културног и природног наслеђа.

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту: http://srb-bih.org/

Србија – Црна Гора

У оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора за период 2014-2020 опредељено је 9.734.117,60 евра, од чега је 8.400.000,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритети Програма су: промоција запошљавања, мобилности радне снаге и прекограничне социјалне и културне инклузије; заштита животне средине; промоција и ублажавање последица прилагођавања на климатске промене; превенција и управљање кризним ситуацијама.

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту: https://www.cbcsrb-mne.org/en/

Хрватска – Србија

У оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија за период 2014-2020укупно је обезбеђено 40.344.929,00 евра, од којих је 34.293.188,00 евра обезбеђено кроз ИПА фондове Европске уније, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритети Програма су: побољшање квалитета социјалних и здравствених услуга у програмском подручју; животна средина, превенција ризика и производња енергије; туризам и културно и природно наслеђе; конкурентност и развој малих и средњих предузећа.

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту: http://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/  

ИНТЕРРЕГ Јадранско-јонски транснационални програм (Aдрион) 

Циљ програма
Општи циљ програма „АДРИОН” јесте да подстиче развој политика и иновација у области управљања, унапређујући европске интеграције земљама чланицама и земљама које нису чланице ЕУ, користећи богате природне, културне и људске ресурсе у окружењу Јадранског и Јонског мора и јачајући економску, социјалну и територијалну кохезију у програмској области.

Област подршке
Иновативан и паметан регионПодршка развоју иновационих мрежа и кластера региона, академских заједница и предузећа у Јадранско–јонском региону.

Одржив регион
Промовисање одрживе валоризације и очувања природног и културног наслеђа, као ресурса за раст у Јадранско–јонском региону.Побољшање транснационалних капацитета за заштиту животне средине, смањење фрагментације и очување екосистемских услуга у Јадранско– јонском региону.

Повезан регион
Побољшање капацитета за интегрисани транспорт, услуге мобилности и мултимодалност у Јадранско–јонском подручју.

Подршка управљању ЕУ стратегијом за Јадранско–јонски регион
Подршка координацији и спровођењу Јадранско–јонске стратегије – кроз унапређење институционалних капацитета јавне управе и кључних актера у процесу спровођења заједничких приоритета.

Вредност програма: 15.688.887,00 евра

Географска област
Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Италија, Црна Гора, Словенија и Србија

Документа које можете преузети

Национална правила:

Остало: 

Детаљније информације о програму АДРИОН доступне су на званичној интернет страници програма: https://www.adrioninterreg.eu/index.php/about-program/

Транснационални програм Дунав

Дунав је програм транснационалне сарадње за период 2014-2020 у коме учествује 14 земаља Европе. Од њих су девет земаља чланица ЕУ (Аустрија, Немачка – покрајине Баден Виртемберг и Бајерн, Словачка Република, Чешка Република, Мађарска, Словенија, Румунија, Бугарска и Хрватска) и пет земаља које су кандидати и потенцијални кандидати за чланство у ЕУ: Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Република Молдавија, а укључени су и "дунавски" региони Украјине.

У оквиру овог програма опредељено је 262.989.839,00 евра, од чега је  202.095.405,00 евра обезбеђено средставима ЕУ, 19.829.192,00 евра кроз ИПА као подршка кандидатима и потенцијалним кандинатима за приступање ЕУ, а преостали износ обезбеђује се кроз национално суфинансирање преко институција које спроводе пројекте у оквиру програма. Приоритети Програма су: иновативно и друштвено одговорно пословање унутар Дунавског региона; еколошки и културно одговорно деловање унутар Дунавског региона;  боља повезаност Дунавског региона и добро управљање Дунавским регионом.

Више информација о Програму можете да пронађете на сајту: http://www.interreg-danube.eu/