Таекс семинар – Мониторинг земљишта и заштита и одрживо коришћење природних ресурса, 19-20. септембар. Корисник – Министарство заштите животне средине

19. септембар 2019. | Београд

Таекс семинар – Мониторинг земљишта и заштита и одрживо коришћење природних ресурса, 19-20. септембар. Корисник – Министарство заштите животне средине