Информације Актуелности

ЕУ ПРО објавио позив „Унапреди пословање предузећа“ –подршка пројектима за конкурентнија српска предузећа

24. мaj 2019. | Београд

ЕУ ПРО објавио позив „Унапреди пословање предузећа“ –подршка пројектима за конкурентнија српска предузећа

Развојни програм ЕУ ПРО објавио је јавни позив за подршку пројектима који треба да допринесу конкурентности и одрживости пословања малих и средњих предузећа и предузетника у региону Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије.

Кроз позив Европска унија (ЕУ) ће са укупно 600.000 евра финансирати пројекте који ће подржати предузећа у унапређивању производних процеса и квалитета производа и услуга али и у сертификацији и увођењу релевантних стандарда и конкретних активности усмерених ка освајању нових тржишта.

Право учешћа на позиву који је отворен до 10. јула 2019. године имају регионалне развојне агенције, бизнис инкубатори, научно-технолошки паркови, кластери, пословна удружења, привредне коморе, као и инстраживачке и високошколске установе са територије коју покрива ЕУ ПРО програм.

„Будући да је један од кључних приоритета Владе Србије унапређење одрживог регионалног развоја, програм ЕУ ПРО ће пружити помоћ организацијама за подршку пословним субјектима како би се унапредила конкурентност и продуктивност малих и средњих предузећа у мање развијеним деловима Србије“ рекла је Јадранка Јоксимовић, министар за европске интеграције Владе Републике Србије.

Европска унија на овај начин пружа подршку унапређењу конкурентности и јачању српских предузеćа како би се она равноправно укључила на захтевно европско тржиште које пружа велике пословне могућности али налаже испуњавање високих стандарда и спремност за такмичење са конкуренцијом.

У оквиру позива, појединачни пројекти организација могу да добију подршку у висини од 10.000- 30.000 евра, док партнерски пројекти две и више организације могу да буду подржани са максималним износом од 50.000 евра. Према условима позива за профитне организације неопходно је финансијско учешће од десет посто од вредности пројекта.

„ЕУ ПРО такође охрабрује организације за подршку пословању да у својим предлозима пројеката осмисле и предложе активности које ће имати шири друштвени утицај на заједнице, пружајући примера ради подршку рањивим групама или путем актвности које су усмерене на заштиту животне средине“, рекла је Оливера Костић, менаџерка програма ЕУ ПРО.

Развојни програм ЕУ ПРО ће у периоду од 29. маја до 19. јуна 2019. године одржати информативне сесије о јавном позиву за организације за подршку пословању. Након прве инфо-сесије која ће бити одржана у Врању 29. маја, позив ће бити представљен у Зајечару 30. маја, у Врњачкој Бањи 11. јуна, на Златибору 12. јуна, у Шапцу 17. јуна, на Сребрном језеру 18. јуна и у Нишу 19. јуна, док ће 21. јуна бити одржана онлајн инфо-сесија.

Више информација о самом позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања, као и о месту и времену одржавања инфо-сесија доступне су на веб сајту ЕУ ПРО-а: Јавни позив за предлоге пројеката за организације за подршку пословању

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАТИВНИХ СЕСИЈА ПО ГРАДОВИМА И ОПШТИНАМА:

ВРАЊЕ

среда, 29. мај у 11 часова, Хотел Понте Бианцо, Бранислава Нушића 2

ЗАЈЕЧАР

четвртак, 30. мај у 11 часова, Хотел Србија – Тис, Николе Пашића бб

ВРЊАЧКА БАЊА

уторак, 11. јун у 11 часова, Хотел Фонтана, Цара Душана 2

ЗЛАТИБОР

среда 12. јун у 11 часова, Хотел Торник, Алексе Поповића бб

ШАБАЦ

понедељак, 17. јун у 11 часова, Хотел Слобода, Трг шабачких жртава бб

СРЕБРНО ЈЕЗЕРО

уторак, 18. јун у 11 часова, Хотел Данубиа Парк, Бели багрем бб

НИШ

среда, 19. јун у 11 часова, Хотел Неw Цитy, Вожда Карађорђа 12

ОНЛАЈН ИНФО-СЕСИЈА

петак, 21. јуна

Активности ЕУ ПРО-а, програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).