Информације Актуелности

Осми годишњи форум Дунавске стратегије у јуну у Букурешту

22. април 2019. | Букурешт

Осми годишњи форум Дунавске стратегије у јуну у Букурешту

Осми годишњи форум Дунавске макрорегионалне стратегије, који ће се бавити значајним темама за дунавски регион, као што су повезаност и регионална мобилност, економија, информационо комуникационе технологије, животна средина, туризам, синергија са другим макрорегионалним стратегијама и нова кохезиона политика, биће одржан 27. и 28. јуна у Букурешту.

Учесници форума биће у прилици да се упознају са оствареним резултатима у реализацији Дунавске стратегије, као и да утичу на њено даље обликовање давањем конкретних предлога за ревизију акционог плана у оквиру процеса јавних консултација.

Форуму ће претходити састанак министара привреде 27. јуна на ком је планирано усвајање стратешких смерница за јачање конкурентности и економске конвергенције у дунавском региону.

Више информација о Форуму и пратећем програму, укључујући и радионицу за капитализацију пројеката финансираних из Дунавског транснационалног програма и Дану учешћа цивилног друштва, можете наћи на интернет страници: http://suerd.gov.ro/en.

Регистрацију за Форум можете извршити путем линка.