Информације Актуелности

Посвећеност Србије несумњива

11. март 2019. | Belgrade

Посвећеност Србије несумњива


Схватамо да проширење није главни приоритет чланица ЕУ и њених грађана. Међутим, једно од кључних питања за нас је место које ће проширење имати у новим европским структурама

Укупна динамика процеса приступних преговора Србије задржала је стабилан и релативно добар темпо од отварања приступних преговора.

Као једна од предводница у процесу приступања, што је Европска комисија препознала у својој кредибилној Стратегији проширења за Западни Балкан, објављеној у фебруару 2018. године, Србија отвара нова преговарачка поглавља сваког европског семестра, а у исто време настављамо да радимо на припремама за отварање нових поглавља.

Отворено је укупно 16 од 35 поглавља, од којих су два привремено затворена, што је начелно задовољавајуће, ако се има у виду целокупни политички контекст у Европи, али и регионални и глобални изазови са којима се читав континент суочава.

У 2019. години, задржаћемо фокус на областима које захтевају значајне реформске активности, нарочито на спречавању корупције и изради медијске стратегије

Влада Србије остаје у потпуности посвећена спровођењу реформи у свим областима, а нарочито у областима владавине права и економије.

У области економије, реформе резултирале општом макроекономском и фискалном стабилизацијом, као и повећаним растом, што су препознале Европска комисија и све релевантне међународне финансијске институције.

У погледу владавине права, која подразумева системске и дугорочне реформе, 2018. била је година конкретних резултата, при чему се нарочито издвајају правосудне реформе кроз процес израде уставних амандмана, усвајање значајних системских закона, додатно гарантовање права мањина и законодавни оквир у области азила и миграција.

У 2019. години, задржаћемо фокус на областима које захтевају суштинске реформске активности, нарочито на спречавању корупције и изради медијске стратегије.

Поред тога, Извештај Европске комисије за Србију биће објављен на пролеће 2019. године и оцениће напредак у свим реформским областима. Као и претходних година, очекујемо објективан и избалансиран извештај који ће препознати напредак остварен у свим релевантним областима, али и одлучан, одговоран и суштински допринос Србије регионалној стабилности, с обзиром на то да је регион познат као Западни Балкан, геостратешки и геополитички важан за ЕУ, али и за актере ван оквира ЕУ.

Имајући то у виду, очекујемо добар извештај о напретку који ће довести до отварања нових преговарачки поглавља са Србијом пре краја јуна. Међутим, сматрамо да реформе које подстиче процес приступања треба да нас доведу до чланства, јер ми исто тако можемо остварити реформе без уласка у процес приступања ЕУ.

Схватамо да ЕУ тренутно није у најбољој форми и да проширење није главни приоритет чланица ЕУ и њених грађана, али ако желимо да задржимо и ојачамо кредибилитет ЕУ и њене политике проширења, надамо се и очекујемо да ће политика проширења остати на агенди ЕУ током 2019. године.

Верујемо да ће се, уз подршку актуелног румунског председништва, динамика нашег приступног процеса одржати и да ће се тиме послати позитивна политичка порука грађанима Србије којом се потврђује наставак процеса проширења.

Такође помно пратимо дешавања на европској политичкој сцени и ишчекујемо да видимо нови састав европских органа.

Дакле, да закључим, једно од кључних питања за Србију биће место које ће проширење заузети у новим европским структурама.

Извор: CorD