Ксенија Миленковић - надлежности

Ксенија Миленковић - директор

Представља Канцеларију  и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова; одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених; обавља и друге послове утврђене законом.