Informacije Aktuelnosti

Taeks ekspertska misija – Unapređenje kvaliteta postojeće FADN baze podataka, 11-15. novembar. Korisnik: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. novembar 2019. | Beograd

Taeks ekspertska misija – Unapređenje kvaliteta postojeće FADN baze podataka, 11-15. novembar. Korisnik: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede