Informacije Aktuelnosti

Taeks ekspertska misija – Unapređeno upravljanje vazdušnim saobraćajem, 25-29. novembar, Beograd. Korisnik: Direktorat civilnog vazduhoplovstva

25. novembar 2019. | Beograd

Taeks ekspertska misija – Unapređeno upravljanje vazdušnim saobraćajem, 25-29. novembar, Beograd. Korisnik: Direktorat civilnog vazduhoplovstva