Informacije Aktuelnosti

J. Joksimović i Flesenkemper: Ekspertske preporuke Saveta Evrope važne za Srbiju

04. septembar 2019. | Beograd

J. Joksimović i Flesenkemper: Ekspertske preporuke Saveta Evrope važne za Srbiju

Ministar za evropske integarcije Jadranka Joksimović i direktor Kancelarije Saveta Evrope (SE) Tobijas Flesenkemper razgovarali su o intenziviranju saradnje Srbije i SE – posebno u kontekstu sprovođenja preporuka te evropske institucije, procesu pristupanja naše države EU i drugim temama.

Jadranka Joksimović zahvalila je na pomoći koju - u reformskom procesu, Savet Evrope pruža našoj državi, naročito u segmentu javne uprave, pravosuđa, ljudskih prava i jačanja demokratskih normi i standarda. Ocenila je da je Srbija u poslednjih 16 godina – toliko je član SE, postigla značajne rezultate u navedenim oblastima, da je dosadašnja saradnja Srbije i SE bila na zavidnom nivou i da ima prostora za njeno intenziviranje.

Ministar je, takođe, ukazala da Srbija posebnu pažnju posvećuje usvajanju i primeni standarda Saveta Evrope – posebno u procesu evropskih integracija, koje su strateški spoljno-politički interes države. Naglasila je i da je više od polovine građana – 53%, proevropski opredeljeno i da njih 68% podržava sprovođenje reformi. Napomenula je da su posebno bitne one koje se odnose na vladavinu prava.

Kada je o standardima Saveta Evrope reč, Jadranka Joksimović akcentovala je i značaj Horizontalnog programa podrške Saveta Evrope i Evropske unije, čija je druga faza nedavno odobrena. U sklopu ovog regionalnog programa Republici Srbiji obezbeđuje se ekpertiza Saveta Evrope u usklađivanju sa standardima SE u oblastima od ključnog značaja, uključujući reformu pravosuđa, unapređenje manjinskih prava, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Rezultati postignuti u okviru prve faze Programa su veoma značajni za naš reformski put, a od druge faze programa očekujemo još značajnije efekte, budući da su za nastavak programa izdvojena dosta značajnija sredstva.

Šef Misije Saveta Evrope u Beogradu, Tobias Flesenkemper, potvrdio je da će Savet Evrope i u budućnosti pomagati razvoj najvažnijih segmenata u oblasti vladavine prava i ljudskih prava i ocenio da je Srbija aktivna članica Saveta Evrope.

Joksimović i Flesenkemper su se saglasili da će Savet Evrope i Ministarstvo za evropske integracije, koje je koordinator ukupne razvojne pomoći, pojačati koordinaciju radi efikasnijeg korišćenja ovih sredstava u ostalim resornim ministarstvima.

Izvor: Tanjug