Informacije Aktuelnosti

Program prekogranične saradnje Mađarske i Srbije organizuje informativne seminare za potencijalne korisnike u Srbiji

08. avgust 2019. |

Program prekogranične saradnje Mađarske i Srbije organizuje informativne seminare za potencijalne korisnike u Srbiji

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija biće domaćin celodnevnih seminara za podnosioce predloga projekata (potencijalne korisnike) u Srbiji, u okviru svog Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata.

Info dani će u Srbiji biti održani u Novom Sadu i u Subotici, prema sledećem rasporedu:

Novi Sad – 14. avgust 2019. godine, od 09:30 do 16:00 časova, Šeraton Novi Sad, Polgar Andraša 1;

Subotica – 28. avgust 2019. godine, od 09:30 do 16:00 časova – mesto održavanja seminara će biti naknadno objavljeno na internet stranici Programa.

Neophodno je da se zainteresovani registruju pre događaja putem imejla na adresu: dban@interreg-ipa-husrb.com, precizirajući seminar na kom žele da prisustvuju, ime organizacije i ime/imena učesnika. Agenda ovih događaja se može preuzeti na internet stranici Programa www.interreg-ipa-husrb.com.

Seminari Info dani biće održani na obe strane mađarsko-srpske granice sa ciljem da se podnosiocima predloga projekata predstavi proces podnošenja prijave, kao i karakteristike i ciljevi Programa. Ovi događaji predstavljaju dobru priliku za pitanja i direktnu konsultaciju sa Programskim menadžerima, kao i umrežavanje sa potencijalnim projektnim partnerima.

U Mađarskoj je održan Info dan u Kečkemetu 30. jula. Takođe, planiran je još jedan događaj 27. avgusta 2019. godine u Segedinu.

Treći poziv za podnošenje predloga projekata biće otvoren do 30. septembra 2019. godine za prijave podnete putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, kome se može pristupiti putem odeljka Poziv za podnošenje predloga projekata na internet stranici Programa.

Ukupan iznos IPA sredstava od 10,38 miliona evra u okviru Trećeg poziva namenjen je širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata (neprofitnim organizacijama) i akcija u pograničnom regionu Mađarske i Srbije koji se bave jednim od četiri prioriteta Programa:

  • Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika;
  • Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži;
  • Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa;
  • Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Obavezno je da se projekti odabrani za finansiranje sprovedu u okviru Programske oblasti, koja uključuje županije Čongrad i Bač-Kiškun u Mađarskoj i okruge: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Potencijalnim podnosiocima predloga projekata će za dalju konsultaciju i asistenciju biti na raspolaganju Zajednički sekretarijat i Antena Zajedničkog sekretarijata Programa.

O programu 

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad i Bač-Kiškun u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo posetite internet stranicu Programa: www.interreg-ipa-husrb.com.