Informacije Aktuelnosti

Rezultati konkursa za najbolje studentske radove o Evropskoj uniji

08. jul 2019. | Beograd

Rezultati konkursa za najbolje studentske radove o Evropskoj uniji

Na konkursu za studentske radove o Evropskoj uniji, koji je Ministarstvo za evropske integracije raspisalo 5. aprila 2019. godine, najbolje ocenjeni su sledeći radovi:

  1. Jedinstveno tržište radne snage: El Dorado ili lažna nada (Prvorangirani)
  2. Pregovaračko poglavlje osam kao razvojna šansa u procesu evropskih integracija Republike Srbije (Drugorangirani)
  3. Pitanje održivog razvoja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (Trećerangirani)

Ministarstvo za evropske integracije raspisalo je ovaj konkurs sa ciljem da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Na konkurs je u predviđenom roku stiglo 12 radova, a svi su ispunili osnovne kriterijume i standarde za pripremu rada koji su navedeni u objavljenoj konkursnoj dokumentaciji.

Odluku o tri prvorangirana rada donela je konkursna komisija u sastavu: dr Jelica Stefanović – Štambuk, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, dr Vladimir Vuletić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i dr Maja Lukić Radović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Konkursna komisija je nakon čitanja i ocenjivanja svih radova, konstatovala da su radovi pristigli na konkurs, posmatrano u celini, na zadovoljavajućem akademskom nivou. Među pristiglim radovima nije bilo slučajeva zloupotrebe i plagiranja sadržaja.

Članovi konkursne komisije saglasni su i u oceni da konkurs za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji predstavlja važnu inicijativu Ministarstva za evropske integracije koja doprinosi ne samo kvalitetnijem i kompleksnijem promišljanju o EU, zajedno sa svim procesima i transformacijama koje integracija Srbije ovoj zajednici podrazumeva, već i podizanju nivoa svesti među studentima o značaju akademskog pisanja i pristupa temama koje su od suštinskog značaja za celokupno društvo.

Konkursna komisija zaključila je i da ovaj nagradni temat doprinosi boljem informisanju javnosti o značaju evropskih integracija za srpsko društvo.

Zapisnik o evaluaciji radova pristiglih na Konkurs za izbor najboljih studentskih radova o Evropskoj uniji Ministarstva za evropske integracije možete da preuzmete ovde.