J. Joksimović: Izveštaj Evropske komisije konstatuje određeni napredak u reformama i potrebu ubrzanja

12. jun 2019. | Beograd

J. Joksimović: Izveštaj Evropske komisije konstatuje određeni napredak u reformama i potrebu ubrzanja

Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović kazala je danas da u Izveštaju Evropske komisije o napretku nije konstatovano nazadovanje ni u jednom poglavlju, dok je konstatovano da nema napretka u tri, ograničeni napredak za pet, određeni napredak za skoro 20 i dobar napredak za četiri poglavlja.

Joksimović je na sednici skupštinskog Odbora za evropske integracije kazala da se napredak meri kroz opisne ocene koje beleže da li je u sektorskim oblastima bilo napretka ili ne.

Kako kaže, bez napretka su ocenjena tri poglavlja: Poglavlje 3 - poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga; Poglavlje 5 - javne nabavke i Poglavlje 8 - politika konkurencije.

Opisnom ocenom ograničeni napredak ocenjena su Poglavlje 1 - sloboda kretanja roba, poglavlje 13 - ribarstvo, Poglavlje 15 - energetika, Poglavlje 23 – pravosuđe i osnovna prava i Poglavlje 27 – životna sredina.

Određeni napredak, koji je umereni nivo pripremljenosti za članstvo, kaže Joksimović, zabeležen je u skoro 20 poglavlja i to: Poglavlje 2 - sloboda kretanja radnika, Poglavlje 6 – pravo privrednih društava, Poglavlje 7 - pravo intelektualne svojine, Poglavlje 9 – finansijske usluge, Poglavlje 10 – informaciono društvo i mediji, Poglavlje 12 – bezbednost hrane, veterinarsko fitosanitarna politika, Poglavlje 16 – porezi, Poglavlje 17 – ekonomska i monetarna politika.

Takođe, ograničeni napredak zabeležen je i u Poglavlju 18 – statistika, Poglavlju 19 – socijalna politika i zapošljavanje, Poglavlju 20 – industrijska politika i preduzetništvo, Poglavlju 21 – transevropske mreže, Poglavlju 22 – regionalna politika i koordinacija strukturnih elemenata, Poglavlju 24 – pravda, sloboda i bezbednost, Poglavlju 25 – nauka i istraživanje, Poglavlju 28 – zaštita potrošača i zdravlje, Poglavlju 29 – carinska unija, Poglavlju 30 – ekonomski odnosi sa inostranstvom, Poglavlju 31 – zajednička spoljnobezbednosna politika, Poglavlju 32 – finansijska kontrola i Poglavlju 33 – finansijske i budžetske odredbe.

Dobar napredak, kaže Joksimović, koji je jedan od najviših nivoa opisne ocene, konstatovan je u četiri poglavlja i to: Poglavlje 4 – slobodno kretanje kapitala, Poglavlje 11 – poljoprivreda i ruralni razvoj, Poglavlje 14 - transportna politika i Poglavlje 26 – obrazovanje i kultura.

„Opisna ocena vrlo dobar napredak, što bi značilo potpuni nivo pripremljenosti, tu za sada nema nijednog poglavlja, što je i normalno u ovoj fazi pregovaračkog procesa“, navodi ministar i dodaje da su statistički podaci o ocenjenosti poglavlja važni.

„Mislim da je ovo vrlo važno, jer pokazuju da suštinskog, reformskog napretka ima u skoro svim sektorskim politikama koje Srbija pregovara.“

Ističe da se podrazumeva da su u fokusu poglavlja 23 i 24, jer to su, navodi, suspenzivna poglavlja u odnosu na čiji se napredak meri mogućnost za otvaranje novih poglavlja.

Podsetila je da smo mi prva zemlja na koju je primenjena nova tehnologija EU, a to je da se poglavlja 23 i 24 otvaraju u najranijoj fazi pregovora, odnosno na početku, a da će biti na kraju zatvorena.

Kako navodi, pozitivna ocena je data u oblasti regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa i to se u kontinuitetu ponavlja, što je jedan od kriterijuma za merenje ocene spremnosti i odgovornosti države da učestvuje u međunarodnim i regionalnim odnosima i doprinosi miru i stabilnosti.

„Posebno dobre ocene smo dobili i u oblasti ekonomije, čime je potvrđen uspeh ekonomskih reformi koje Vlada sprovodi, a posebno je dobro ocenjeno u Poglavlju 24, u oblasti migracija. Dobru ocenu smo dobili i u zaštiti manjina”, kazala je Joksimović.

Što se tiče ocena da nema napretka u slobodi medija, Joksimović kaže da smatra da je to više politička ocena koja ne bi trebalo da pošalje poruku da sve što je urađeno nije dovoljno.

„Naravno da nije dovoljno i da nije posao završen, ali trebalo je da bude više zabeleženo. Smatram da nije do kraja sve evidentirano“, kaže ministar dodajući da je Srbija i prošle godine dobila istu ocenu za slobodu medija, ali se tada nisu preterano oglašavali i bunili, već su je prihvatili kao objektivnu.

Konstatovano je da ima napretka u borbi protiv korupcije, kaže Joksimović i dodaje da međutim nisu prepoznati svi napori koje država preduzima.

„Činjenica je da je borba protiv korupcije stalan proces, ali u Izveštaju napori nisu do kraja prepoznati. Rukovodimo se politikom nulte tolerancije prema korupciji“, ističe Joksimović.

Kada je u pitanju ocena Briselskog sporazuma u okviru Izveštaja, Joksimović kaže da je za dijalog Beograd i Prištine zabeležena činjenica da je Beograd bio konstruktivan, kao i da se notira da je uvođenje taksi od strane Prištine uzrok blokade dijaloga.

Joksimović smatra da je izostala jasnija osuda Prištine zbog uvođenja unilateralnih taksi.

„Čuli smo da je u Izveštaju takozvanom Kosovu preporučeno i traženo da se takse povuku, u našem Izveštaju toga nema, ali u tom slučaju jasno je da je Priština ta koja ne samo da blokira dijalog, već u poslednje vreme čini sve da bi se bilo kakva šansa za postizanje kompromisa obesmislila“, navodi Joksimović.

Navodi da je generalno ovaj Izveštaj pozitivan, jer je u najvećem broju oblasti zabeležen napredak, a konstatovano je da ni u jednoj oblasti nema nazadovanja.

„Nemoguće je da Izveštaj bude gori nego prethodni ako je zabeležen napredak u Izveštajnom periodu u većini oblasti”, istakla je ministar i dodala da su kontroverze koje su se otvorile poslednjih dana u medijima da smo u svađi sa EU i da smo odustali od evropskog puta izazvane komentarima i stavovima srpske strane koja se nije do kraja složila sa određenim ocenama.

„Činjenica je da smo smatrali da neke od aktivnosti nisu dovoljno notirane u Izveštaju. Moj princip rada je da u iskrenom partnerskom odnosu kažete šta je moglo da bude drugačije, da se uvaže sugestije, ali istovremeno da iznesemo i naše ocene i to je jedini način na koji možete na kredibilan način da zastupate poziciju države kandidata“, navela je ministar.

Izvor: Tanjug