Taeks seminar: FIDIC ugovori, 13-14. jun, u Beogradu; Korisnik - Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije

13. jun 2019. | Beograd

Taeks seminar: FIDIC ugovori, 13-14. jun, u Beogradu

Korisnik - Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije