Informacije Aktuelnosti

Održan seminar o harmonizacija domaćih propisa sa pravom EU u oblasti žigova

23. maj 2019. | Beograd

Održan seminar o harmonizacija domaćih propisa sa pravom EU u oblasti žigova

Ministarstvo za evropske integracije organizovalo je dvodnevi seminar na temu „Harmonizacija Zakona o žigovima Republike Srbije sa Direktivom 2015/2436 o usklađivanju zakonodavstva država članica EU u oblasti žigova“.

Predavač Osean Fan-Tan-Lu iz Evropskog instituta za javnu upravu (EIPA) upoznala je učesnike obuke sa sadržajem Direktive 2015/2436 i definicijom žiga u skladu sa ovom direktivom, sa novim zahtevima za registraciju žiga i osnovama za odbijanjem prijave.

Takođe, bilo je reči i o uslovima koje ova direktiva predviđa za upotrebu žiga, kao i o postupcima za oduzimanje i oglašavanje žiga ništavnim.