Informacije Aktuelnosti

Seminar o kohezionoj politici EU u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027

23. April 2019. | Beograd

Seminar o kohezionoj politici EU u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027

Ministarstvo za evropske integracije, uz podršku GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave – komponenta za EU integracije“, organizovalo je danas seminar o kohezionoj politici EU u novoj finansijskoj perspektivi 2021-2027, za članove pregovaračke grupe 22, predstavnike pokrajinskog i lokalnih nivoa vlasti, regionalnih razvojnih agencija i organizacija civilnog društva.

Na seminaru koji je održao ekspert GIZ-a Peter Vostner, predstavljene su perspektive kohezione politike nakon 2020. na strateškom i operativnom nivou, regulativni okvir kohezione politike, prioriteti i otvorena pitanja za Srbiju.