Informacije Aktuelnosti

Osmi godišnji forum Dunavske strategije u junu u Bukureštu

22. April 2019. | Bukurešt

Osmi godišnji forum Dunavske strategije u junu u Bukureštu

Osmi godišnji forum Dunavske makroregionalne strategije, koji će se baviti značajnim temama za dunavski region, kao što su povezanost i regionalna mobilnost, ekonomija, informaciono komunikacione tehnologije, životna sredina, turizam, sinergija sa drugim makroregionalnim strategijama i nova koheziona politika, biće održan 27. i 28. juna u Bukureštu.

Učesnici foruma biće u prilici da se upoznaju sa ostvarenim rezultatima u realizaciji Dunavske strategije, kao i da utiču na njeno dalje oblikovanje davanjem konkretnih predloga za reviziju akcionog plana u okviru procesa javnih konsultacija.

Forumu će prethoditi sastanak ministara privrede 27. juna na kom je planirano usvajanje strateških smernica za jačanje konkurentnosti i ekonomske konvergencije u dunavskom regionu.

Više informacija o Forumu i pratećem programu, uključujući i radionicu za kapitalizaciju projekata finansiranih iz Dunavskog transnacionalnog programa i Danu učešća civilnog društva, možete naći na internet stranici: http://suerd.gov.ro/en.

Registraciju za Forum možete izvršiti putem linka.