Informacije Aktuelnosti

Otvoren konkurs za Program stažiranja državnih službenika u Francuskoj

07. februar 2019. | Beograd

Otvoren konkurs za Program stažiranja državnih službenika u Francuskoj

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske u Srbiji, a u okviru Sporazuma o strateškom partnerstvu između Srbije i Francuske, nastavlja realizaciju &bdxuo;Programa stažiranja u Francuskoj&ldxuo;, sa ciljem jačanja kapaciteta državne uprave za proces pregovaranja Srbije sa Evropskom unijom.

Program predviđa stažiranje za dva državna službenika u trajanju od četiri nedelje u Generalnom sekretarijatu za evropske poslove Republike Francuske, u periodu maj - jun 2019. godine, a namenjen je članovima 35 pregovaračkih grupa za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i državnim službenicima koji nisu članovi pregovaračkih grupa, ali čiji je posao povezan sa radom pregovaračkih grupa. Program je takođe otvoren i za kandidate koji su se prijavljivali za stažiranje u Francuskoj u prethodna pet ciklusa, ali nisu prošli proces selekcije.

Prijave za navedeni konkurs kandidati mogu da upute u periodu od 8. februara do 8. marta 2019. godine.

Prijavni formular možete da preuzmete ovde i da ga popunjenog, na francuskom jeziku, pošaljete kolegi Pol-Aleksis Bertezenu na sledeću mejl adresu:

pberthezene@mei.gov.rs
(u kopiji: biljana.komatovic@diplomatie.gouv.fr).