Informacije Aktuelnosti

Lista vrednovanja i rangiranja predloga projekata podnetih na konkurs Ministarstva za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva od javnog interesa u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije

10. jul 2018. | Beograd

Lista vrednovanja i rangiranja predloga projekata  podnetih na konkurs Ministarstva za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva od javnog interesa u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije

Konkursna komisija Ministarstva za evropske integracije za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva od javnog interesa u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije, u sastavu: Ivana Đurić, načelnik Odeljenja za komunikacije, Sektor za komunikacije, obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije, Nataša Savić Janjić, rukovodilac Grupe za komunikacione poslove u procesu pristupanja Srbije EU i Milica Marković Tomić, rukovodilac Grupe za komunikaciju o EU fondovima, utvrdila je Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata.

Lista projekata koje Komisija predlaže za izbor za dodelu sredstava za finansiranje i sufinasiranje projekata iz budžeta Republike Srbije, utvrđena je na osnovu Smernica za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva, u skladu sa navedenim uslovima i kriterijumima, tj. načinom vrednovanja predloga projekata, redom:  

  1. Projekat „EU za nas“, koji je podnelo Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta (Bajina Bašta)
  2. „Daj šansu istini o Evropi“, koji je podnelo udruženje Evropski pokret u Srbiji - Leskovac (Leskovac)
  3. „EP - Evropa priča“, koji je podnelo Udruženje građana Libero (Beograd)
  4. „prEUzentacija - prezentacija komšijske saradnje“, koji je podnelo Društvo za razvoj dece i mladih - Otvoreni klub (Niš)
  5. „EU pregovori na jeziku mladih“, koje je podnelo udruženje Mladi ambasadori (Niš)
  6. „Šta mislimo da znamo o EU, činjenice i zablude o Evropskoj uniji“, koji je podnelo Udruženje građana „Epomena“ (Beograd)
  7. „EU programi za mlade - Šta znaš o tome?“, koji je podnelo udruženje Pomoć deci (Beograd).

Učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana objavljivanja ove liste, na način kako je precizirano Uredbom Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Službeni glasnik RS”, br. 16/18).  

Zapisnik sa otvaranja pristiglih predloga projekata na konkurs možete da preuzmete ovde.

Tabelu vrednovanja i rangiranja projekata možete da preuzmete ovde.

Odluku o izboru projekata možete da preuzmete ovde.

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: