Informacije Aktuelnosti

Otvoren seminar „Prava intelektualne svojine: Zakon o žigovima i dizajnu“

27. jun 2018. | Beograd

Otvoren seminar „Prava intelektualne svojine: Zakon o žigovima i dizajnu“

Ministarstvo za evropske integracije organizovalo je danas seminar „Prava intelektualne svojine: Zakon o žigovima i dizajnu“.

Predavači Osean Fan-Tan-Lu, dr Sabin Žak i Roberta Ribeiro Ertel iz  Evropskog instituta za javnu upravu (EIPA), upoznali su učesnike seminara sa režimom međunarodnih i evropskih žigova, načelnim pravima i obavezama koje proističu iz ovih instrumenata, sa osnovnim konceptima i zajedničkom terminologijom u oblasti Zakona o žigovima. Posebna tema bila je novi evropski pravni okvir za zaštitu podataka, uključujući i studiju slučaja sa precedentnim presudama i podnošenjem zahteva za registraciju žigova EU.

Osnovni cilj seminara je da učesnici usvoje novo znanje o tome kako se utvrđuje nadležnost u oblasti prava intelektualne svojine, odnosno prava na zaštitu žigova i dizajna iz iskustva druge države članice i koji su primeri dobre prakse. Na obuci su učestvovali predstavnici Ministarstva za evropske integracije, Zavoda za intelektualnu svojinu, Ministarstva pravde i tužilaštava.

 

 

МЕИ ЕИПА семинар

MEI EIPA seminar

 

 

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: