Informacije Aktuelnosti

Organizovan seminar o ekonomskom upravljanju u EU

07. jun 2018. | Beograd

Organizovan seminar o ekonomskom upravljanju u EU

Ministarstvo za evropske integracije danas organizuje seminar &bdxuo;Evropski semestar&ldxuo;, namenjen članovima pregovaračkih grupa, kao i predstavnicima MEI koji prate određena pregovaračka poglavlja.

Predavači Verica Ignjatović, v.d. pomoćnika ministra, Ljubica Matić, načelnik odeljenja i Jelena Jevtović, šef odseka iz Ministarstva finansija predstaviće učesnicima seminara pojam i ciljeve ekonomskog upravljanja u EU, njegov istorijat i razvoj, pravne tekovine u oblasti ekonomske politike, a daće i pregled stanja u Pregovaračkom poglavlju 17 - Ekonomska i monetarna politika.

Osnovni ciljevi seminara su sticanje znanja o EU proceduri za jačanje ekonomske uprave uvedene nakon ekonomske krize u sprečavanju efekta &bdxuo;prelivanja&ldxuo; i upoznavanje sa ključnim novinama koje uvodi u cilju očuvanja stabilnosti, rasta i prosperiteta u EU, odnosno jačanja monetarne i ekonomske unije.