Informacije Aktuelnosti

Raspisan godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

26. april 2018. | Beograd

Raspisan godišnji konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (“Službeni glasnik RS”, br. 16/18), a na osnovu rezultata redovnih godišnjih istraživanja javnog mnjenja o stavovima građana o Evropskoj uniji, Ministarstvo za evropske integracije objavljuje konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja o sledećim temama:

KROVNA TEMA: MLADI I EVROPSKA UNIJA; ŠTA NAM DONOSI ČLANSTVO

CILjNA GRUPA: SREDNjOŠKOLCI

1. EU i obrazovanje; mogućnosti i iskustva (srednjoškolaca i studenata), aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz evropske programe za mlade: Erazmus plus, HORIZONT 2020, Kreativna Evropa (Kultura i mediji),  Evropski volonterski servis, Evropa za građane i građanke i dr.

2. EU i nacionalni i kulturni identitet: istine i predrasude;

3. Zašto pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji?

4. Upoznajmo komšije - promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Crnom Gorom i Makedonijom.

Napomena: Evropska unija, kroz IPA sredstva, finansijski podržava razvoj pograničnih teritorija i doprinosi rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kao što su - upravljanje otpadom, kulturna i ekonomska saradnja, obrazovanje, turizam, saobraćaj, usluge u različitim sektorima, itd.   

KROZ:

·debate, vršnjačku edukaciju, radionice, seminare, kvizove, audiovizuelne sadržaje, internet/kampanje, portale, predstave i drugo.

Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (udruženja i fondacije), da nisu pod stečajem, te da su izmirile sve poreske obaveze.

Konkurs će biti otvoren od dana objavljivanja, 26. aprila do 16. maja 2018. godine.

"Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i evropskoj integraciji Srbije" možete da preuzmete ovde.

Dokument „Smernice za podnosioce predloga projekta“ možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnosioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.

Obrazac prijave možete da preuzmete ovde.

„Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod uprave za trezor“ možete da preuzmete ovde.

„Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor“ možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

"Uredbu o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja" možete preuzeti ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Ministarstva za evropske integracije, Sektor za komunikacije, obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, natasa.savic@mei.gov.rs.

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: