Informacije Aktuelnosti

Otvoren konkurs za Program stažiranja državnih službenika u Francuskoj

31. januar 2018. | Beograd

Otvoren konkurs za Program stažiranja državnih službenika  u Francuskoj

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa Ambasadom Republike Francuske u Srbiji, a u okviru Sporazuma o strateškom partnerstvu između Srbije i Francuske, nastavlja realizaciju „Programa stažiranja u Francuskoj“, sa ciljem jačanja kapaciteta državne uprave za proces pregovaranja Srbije sa Evropskom unijom.

Program predviđa stažiranje za dva državna službenika u trajanju od četiri nedelje u Generalnom sekretarijatu za evropske poslove Republike Francuske, u periodu maj - jun 2018. godine, a namenjen je članovima 35 pregovaračkih grupa za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i državnim službenicima koji nisu članovi pregovaračkih grupa, ali čiji je posao povezan sa radom pregovaračkih grupa. Program je takođe otvoren i za kandidate koji su se prijavljivali za stažiranje u Francuskoj u prethodna četiri ciklusa, ali nisu prošli proces selekcije.

Prijave za navedeni konkurs kandidati mogu da upute u periodu od 7. do 28. februara 2018. godine.

Prijavni formular možete da preuzmete ovde i da ga popunjenog, na francuskom jeziku, pošaljete kolegi Pol-Aleksis Bertezenu na sledeću mejl adresu:

pberthezene@mei.gov.rs

(u kopiji: biljana.komatovic@diplomatie.gouv.fr).

 

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: