Informacije Aktuelnosti

EWB: Više ciljeva MEI za ovu godinu u procesu priključenja EU

26. januar 2018. | Beograd

EWB: Više ciljeva MEI za ovu godinu u procesu priključenja EU

 

Ministarstvo za evropske integracije Srbije, koje vodi ministar Jadranka Joksimović, ima više ciljeva predviđenih za ovu godinu, a realnim se smatra otvaranje poglavlja koja se već nalaze u proceduri pred Savetom EU, piše portal European Western Balkans (EWB)

Pozivajući se na svoje izvore, EWB navodi da je prvi cilj Sektora za koordinaciju procesa pristupanja EU, kojim rukovodi pomoćnik ministra Ksenija Milenković „otvaranje novih pregovaračkih poglavlja u pristupnim pregovorima sa EU“.

U tom kontekstu, u Ministarstvu ističu da je „u prvoj polovini 2018. godine realno otvaranje poglavlja koja se već nalaze u proceduri pred Savetom EU - poglavlja 33 (Finansijske i budžetske odredbe), 9 (Finansijske usluge) i 13 (Ribarstvo)“.

„Još dva poglavlja se nalaze u završnoj fazi naše domaće procedure, a to su poglavlja 18 (Statistika) i 17 (Ekonomska i monetarna politika) i očekujemo da budu spremna za otvaranje u prvoj polovini godine.

U drugoj polovini 2018. planiramo da za otvaranje bude spremno još nekoliko poglavlja, uključujući i poglavlja za koja su predviđena merila za otvaranje“, ukazuju sagovornici EWB.

Kao drugi cilj ovog sektora navodi se „primena i izveštavanje o primeni Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA)“.

Ministarstvo za evropske integracije nadležno je za pripremu, usvajanje i primenu NPAA i bavi se pripremom treće revizije NPAA koja predviđa, kako nam je potvrđeno, potpuno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravom EU do kraja 2021. godine.

Od sredine 2013. godine, Ministarstvo za evropske integracije, odnosno tadašnja Kancelarija za evropske integracije, nije objavljivala izveštaje o sprovođenju NPAA.

„Očekujemo usvajanje NPAA u narednih par nedelja, nakon čega ćemo tokom 2018. kvartalno izveštavati vladu o njegovom sprovođenju“, objašnjavaju u Ministarstvu za evropske integracije.

Kada je reč o Sektoru za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, kojim rukovodi pomoćnik ministra Branko Budimir, „osnovni cilj je da se u 2018. godini obezbede dodatna bespovratna sredstva koja će biti usmerena na realizaciju razvojnih prioriteta i ciljeva na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou”.

„S tim u vezi, Ministarstvo će biti angažovano na pripremi i finalizaciji finansijskih sporazuma na osnovu kojih će biti obezbeđena bespovratna podrška Evropske unije u iznosu od preko 200 miliona evra iz sredstava pretpristupne pomoći EU (IPA II) i iz sredstava Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) kako bi se osigurala priprema i realizacija prioritetnih infrastrukturnih projekata u oblasti saobraćaja, energetike i životne sredine”, kažu u Ministarstvu.

Govoreći o radu Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i za saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou, radi efikasnijeg korišćenja fondova, kojim rukovodi pomoćnik ministra Mihajilo Dašić, sagovornici EWB iz Ministarstva kao cilj za ovu godinu ističu „pripremu i objavljivanje Poziva za dostavljanje predloga projekata u okviru programa prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima Srbija učestvuje u ukupnoj vrednosti od 53 miliona evra, odnosno u sedam programa prekogranične saradnje i dva programa transnacionalne saradnje”.

Inače, Srbija je u dosadašnjem toku pregovora o članstvu u Evropskoj uniji otvorila 12 od ukupno 35 poglavlja, od čega su dva privremeno zatvorena. Na Međuvladinoj konferenciji EU - Srbija održanoj 11. decembra 2017. godine, otvoreno je Poglavlje 6, koje se odnosi na kompanijsko pravo i Poglavlje 30, u okviru kojeg se pregovora o spoljnim trgovinskim odnosima.

(izvor: Tanjug)

 

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: