Informacije Aktuelnosti

Radionica „Pisanje priloga za EU – usklađivanje forme i sadržaja“

20. decembar 2017. | Beograd

Radionica  „Pisanje priloga za EU – usklađivanje forme i sadržaja“

U organizaciji Ministarstva za evropske integracije počela je radionica „Pisanje priloga za EU - usklađivanje forme i sadržaja“, čiji je cilj da predstavi elemente neophodne za izradu dokumenata i pravnih priloga koji se dostavljaju institucijama Evropske unije, kroz upoznavanje sa sadržajem i formom dobrog pravnog priloga, uz interaktivnu razmenu iskustava i analizu primera iz prakse.

Predavač je samostalni savetnik Milica Saračević iz Ministarstva za evropske integracije, koja će polaznicima radionice objasniti zašto je neophodno usklađivati formu priloga različitih institucija, dati im priliku da sami izrade svoje priloge i osvrnuti se na njihove ključne elemente.

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: