Informacije Aktuelnosti

Eksperti iz EIPA predstavljaju politiku migracija i azila EU

06. novembar 2017. | Beograd

Eksperti iz EIPA predstavljaju politiku migracija i azila EU

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Evropskim institutom za državnu upravu - EIPA Luksemburg i uz tehničku pomoć Ministarstva spoljnih poslova Luksemburga, organizuje danas seminar „Politika migracija i azila EU“. Na dvodnevnoj radionici učesnici će se upoznati sa ključnim principima, konceptima i terminologijom u oblasti izbegličkog prava i prava azila, nastalim u okviru Zajedničkog evropskog sistema azila.

Glavni cilj obuke je da državnim službenicima iz institucija nadležnih za ova pitanja objasni pravni koncept azila u Evropskoj uniji. Eksperti Petra Jeni iz EIPA Luksembrug i Boldižar Nađ, profesor na CEU iz Budimpešte predstaviće razvoj najvažnijih principa na kojima se zasnivaju propisi o azilu i izbeglicama u okviru Zajedničkog evropskog sistema azila Evropske unije. Posebno će se razgovarati o  izazovima u definisanju načina na koji se garantuje pravo azila, kreiranju sistema prihvata i ravnomernog raspoređivanja azilanata u Evropskoj uniji kao i između EU i trećih država.

Takođe, predavači će objasniti i na koji način je regulisano pitanje legalnih i nelegalnih migracija, kao i instrumente upravljanja granicama koji su razvijeni u Prostoru slobode, bezbednosti i pravde Evropske unije. Biće reči i o najnovijim izmenama u oblasti imigracionog zakonodavstva EU i političkim odgovorima EU na migrantsku krizu koja je počela 2015. godine, imajući u vidu da ona utiče u velikoj meri na budućnost Evrope, na njen identitet i odgovornost koju ima u današnjem svetu.

 

 

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: