Informacije Aktivnosti ministra

Strategijom do boljeg korišćenja javnih sredstava

4. oktobar 2017. | Beograd

Strategijom do boljeg korišćenja javnih sredstava

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru treba da doprinese da se novac poreskih obveznika troši na pravi i ekonomičniji način, poručeno je danas sa skupa u Beogradu.


Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović ističe da je Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru važan deo poglavlja 32 o finansijskom nadzoru, koje je, podseća, otvoreno kao prvo poglavlje decembra 2015. 


&bdxuo;To je važno, ne samo zato što ćemo tako ispuniti kriterijume EU, već zato što interna revizija u javnom sektoru zapravo znači našu potpunu spremnost i plan kako da povećamo odgovornost rukovodilaca u javnom sektoru, kao i svih zaposlenih u trošenju i korišćenju javnih sredstava. Javna sredstva nisu samo naš domaći budžet, već i fondovi EU, i svi drugi fondovi koji nam stoje na raspolaganju kao zemlji kandidatu&ldxuo;, rekla je Joksimović za Tanjug.


To je dobar pristup, smatra Joksimović, i ističe da se javni novac koji je na raspolaganju javnom sektoru mora koristiti na odgovoran i efikasan način, jer je to novac poreskih obveznika Srbije, naše zemlje.

&bdxuo;Prema tome, zaista postoji i politička volja i tehnička pripremljenost da se podigne i poveća odgovornost kroz internu reviziju, veći broj sertifikovanih revizora koji će zaista da prate odgovorno, efikasno, ekonomično i transparentno upravljanje javnim sredstvima&ldxuo;, rekla je Joksimović.


Prema njenim rečima, u ovoj fazi Srbiji je vrlo značajno da dok je još kandidat, razvije sve te mehanizme i da uspešno i namenski, na dobrobit građana, kroz projekte važne za razvoj, koristi pretpristupne fondove EU, da bi kasnije i članstvom u budućnosti mogla neuporedivo veći novac da koristi na odgovoran način.


&bdxuo;A da ne pričam koliko je važno da budžet koristimo odgovorno i transparentno, i u tom smislu, ovo je vrlo važna strategija i važan korak ka poboljšanju finansijske kontrole nad javnim sredstvima&ldxuo;, rekla je Joksimović.


Cilj donošenja Strategije je da implementira finansijsko upravljanje i kontrolu i internu reviziju u sveukupni sistem upravljanja u javnom sektoru, kako bi se javna sredstva upotrebljavala na efektivan, efikasan i ekonomičan način.

Na Konferenciji povodom donošenja Strategije razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine, koja je održana danas u Palati Srbija, učestvovali su ministar finansija Dušan Vujović, ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, šef Delegacije EU u Beogradu Sem Fabrici i predstavnik Evropske komisije Rejmond Hil.