Informacije Aktivnosti ministra

TAEKS ekspertska misija - Primena zakonodavstva EU u oblasti zaštite prava ponuđača

21. septembar 2017. | Beograd

TAEKS ekspertska misija - Primena zakonodavstva EU u oblasti zaštite prava ponuđača

Organizator: Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: