Informacije Aktuelnosti

Prijavite se na Šesti godišnji forum Strategije Evropske unije za Dunavski region

06. septembar 2017. |

Prijavite se na Šesti godišnji forum Strategije Evropske unije za Dunavski region

Šesti godišnji Forum Strategije Evropske unije za Dunavski region, koji se održava od 18. do 19. oktobra 2017. godine u Budimpešti, zajednički organizuje Mađarska (sadašnje Predsedništvo EUSDR), Evropska komisija i Dunavski transnacionalni program pod nazivom  „Sigurna, povezana i prosperitetna dunavska regija“.

Zajednički istraživački centar (JRC) navodi:  „Forum će naglasiti različite izazove koji se odnose na energetsku sigurnost, razvoj saobraćaja i mogućnosti finansiranja. Ključno pitanje na koje će pokušati da dâ odgovor je kako najbolje transformisati političke obaveze u operativne politike i mere.“

Zajednički istraživački centar nudi povraćaj troškova istraživačima (starosti do 45 godina) iz zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska, Jermenija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina za učešće na ovom događaju. Nadoknada pokriva putne troškove i smeštaj

Nadoknada će biti odobrena na osnovu sledećih kriterijuma:

  • starost do 45 godina,
  • naučna i profesionalna dostignuća (naročito u vezi sa energetskom sigurnošću i razvojem saobraćajnih mreža u makroregiji Dunava),
  • broj i kvalitet naučnih i stručnih publikacija,
  • broj i kvalitet projekata i aktivnosti (u vezi sa makroregijom Dunava) u kojima je podnosilac prijave učestvovao.

Rok za prijavljivanje je 9. oktobar, a rok za povraćaj sredstava (troškovi puta i smeštaja) za koji mogu da se prijave i učesnici iz Srbije ističe danas, 6. septembra.

Da biste se prijavili, sledeća dokumenta pošaljite na JRC-CONFERENCE@ec.europa.eu: CV (ne duži od dve stranice), motivaciono pismo sa listom naučnih i stručnih publikacija, spisak projekata i aktivnosti (koji se odnose na makroregiju Dunava) u kojima ste učestvovali ili koji su u toku.

Više pročitajte na:  http://www.danube-forum-budapest.eu/

 

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: