Informacije Aktuelnosti

Objavljen Zbornik studentskih radova o EU

26. jul 2017. | Beograd

Objavljen Zbornik studentskih radova o EU

Zbornik koji se nalazi pred vama predstavlja rezultat prvog konkursa Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije za najbolje studentske radove o Eropskoj uniji. Konkurs smo objavili u februaru 2017. godine u nadi da ćemo ovom inicijativom doprineti  ne samo kvalitetnijem i kompleksnijem promišljanju o EU, zajedno sa svim procesima i transformacijama koje integracija Srbije ovoj zajednici podrazumeva, već i podizanju nivoa svesti među studentima o značaju akademskog pisanja i pristupa temama koje su od suštinskog značaja za celokupno društvo. Ovaj zbornik govori o tome da nismo pogrešili.

Imajući u vidu potrebu za uključivanjem mladih u evropske integracije jer će oni dugoročno gledano imati najviše koristi od ovog procesa, a sa ciljem podsticanja,  oživljavanja i podizanja kvaliteta razmišljanja u vezi sa EU, Ministarstvo je studentima dalo mogućnost da odgovore na jednu od četiri aktuelne teme u vezi sa EU. Ovaj zbornik radova podeljen je u skladu s tim na četiri celine:  Srbija u procesu pristupanja EU: izazovi i perspektive politike proširenja EU; Reformski potencijal evropske integracije za Srbiju: razvojni, normativni i vrednosni aspekti; Kulturne, društvene i političke dimenzije evropskog identiteta; Mitovi o EU:  predrasude o evrointegraciji kao posledica nedovoljne informisanosti.

Konkursna komisija u sastavu od tri profesorke Univerziteta u Beogradu: prof. dr Dragica Vujadinović (Pravni fakultet), prof. dr Vesna Knežević Predić (Fakultet političkih nauka) i prof. dr Ildiko Erdei, (Filozofski fakultet) je čitanjem i ocenjivanjem svih radova konstatovala da su radovi pristigli na konkurs, posmatrano u celini, na zadovoljavajućem akademskom nivou, da je pristup temama zanimljiv i da su tekstovi originalni. Za tri najbolja, proglašeni su radovi troje studenta sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Prvu nagradu dobio je rad „Proces usklađivanja sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije: sa kojim izazovima se RS suočava?“, studentkinje master studija Jovane Perić. Druga nagrada pripala je studentu četvrte godine osnovnih studija Stefanu Šparavalu za rad „Religija kao integrativni činilac evropskog identiteta: ideja, pravna podloga i savremeni izazovi“, dok je treća nagrada, dodeljena za rad „Evropska unija u dve brzine i potencijalne implikacije na evropski put Srbije?“ , master studentu Urošu Đakoviću.

Pored tri prvorangirana, još 10 radova koji su zadovoljili kriterijume konkursa i koje je konkursna komisija pozitivno ocenila, nalaze se u ovom Zborniku radova.

Zbornik studentskih radova o Evropskoj uniji, možete da preuzmete ovde.

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: