Organizacije civilnog društva

Kancelarija za evropske integracije inicirala je 12. jula 2005. godine potpisivanje Memoranduma o saradnji, sa prvom od preko 90  organizacija civilog društva kao partnerima.

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: