Pravilnik o sistematizaciji

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta

Pr a v i l n i k o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu za evropske integracije možete da preuzmete u pdf i vord formatu.

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: