Ускоро трећи позив за достављање предлога пројеката у оквиру Интеррег Дунавског транснационалног програма 2014 – 2020

7. новембар 2018. | Београд

Ускоро трећи позив за достављање предлога пројеката у оквиру Интеррег Дунавског транснационалног програма 2014 – 2020

Дунавски транснационални програм пружа финансијску подршку пројектима који доприносе развоју иновативног, боље повезаног и одрживог Дунавског региона. Укупан буџет трећег позива износиће 60 милиона евра (3.3 милиона ће бити обезбеђено из ИПА), a тачан датум објаве позива биће објављен ускоро.

Достављање пројектних пријава у оквиру трећег позива одвијаће се у две фазе:

1. У првом кораку, подносиоци пројектних пријава треба да доставе документ Expression of Interest путем електронског система програма (еМС) у којем ће представити логику интервенције и стратешку важност пројекта за Дунавски програм. У овој фази није потребно достављати додатну пратећу документацију.

2. У другом кораку, подносиоци пројектних пријава који су успешно прошли процес селекције биће позвани да доставе комплетну пријаву - попуњен пријавни образац са детаљнијим информацијама о пројекту који ће бити основа за оцењивање предлога пројекта.

Документацију за пријаву, детаљније информације о предстојећем позиву, укључујући и тематски фокус у оквиру специфичних циљева Програма, као и датуме одржавања тематских радионица и инфо - дана, можете пронаћи на интернет страници Дунавског транснационалног програма: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals