Почело планирање националних приоритета Републике Србије за међународну помоћ 2019 – 2025.

20. јул 2018. | Београд

Почело планирање националних приоритета Републике Србије за међународну помоћ 2019 – 2025.

Министарство за европске интеграције покренуло je процес израде вишегодишњег планског документа за међународну развојну помоћ за период 2019 -2025. године, чији је циљ прецизирање националних приоритета и мера развоја које треба да се суфинансирају из развојне помоћи.

Састанци Секторских радних група у девет сектора (реформа јавне управе, правда, унутрашњи послови, саобраћај, животна средина, енергетика, конкурентност, развој људских ресурса и друштвени развој, пољопривреда и рурални развој), одржани су 18. и 19. јула са циљем да се размотре предлози  специфичних секторских циљеви и мера, који су дефинисани на основу анализе националног и поднационалног стратешког оквира, стратешког оквира ЕУ и оног који имају међународни развојни партнери. Посебно су узете у обзир и анализе статистичких података и резултати консултација одржаних са релевантним партнерима, на свим нивоима.

Састанцима је присуствовало 259 представника из релевантних националних институција, министарстава, регионалних развојних агенција, Сталне конференције градова и општина и  представници организација цивилног друштва.

Састанци Секторских радних

Састанци Секторских радних

 

Састанци Секторских радних

Састанци Секторских радних

 

Састанци Секторских радних

Састанци Секторских радних

Састанци Секторских радних

Састанци Секторских радних

 

Састанци Секторских радних

Састанци Секторских радних

 

Састанци Секторских радних

Састанци Секторских радних

 

Састанци Секторских радних

Састанци Секторских радних

 

Састанци Секторских радних

Састанци Секторских радних