Други позив за пријаву предлога пројеката у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 у бројевима

13. јул 2018. | Београд

Други позив за пријаву предлога пројеката у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска – Србија 2014-2020 у бројевима

Задовољство нам је да вас обавестимо да је Други позив за пријаву предлога пројеката у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска - Србија 2014-2020 званично затворен у петак, 6. јула 2018. године у 15.00 часова.

Основни бројеви позива су:

  • Укупан износ расположивих средстава у оквиру другог позива je 17.915.469,24 евра, од чега се 15.228.148,85 евра финансира из Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), док средства затражена кроз предате предлоге пројеката износе 111.325.002,54 евра од чега 94.033.932,05 евра ИПА средстава.
  • 111 пријављених предлога пројеката путем електронског система за праћење (eMS).
  • Поднети предлози пројеката имају укупно 440 пројектних партнера, од чега је 215 партнера из Републике Србије, а 225 партнера из Републике Хрватске.
  • Предвиђено је да поднети предлози пројеката трају од 18 до 30 месеци, док је предвиђено да највећи број траје 24 месеца.

Затражена средства у оквиру приоритетних оса:

Приоритетна оса

Затражена средства

ПО 1 -  Унапређење квалитета јавних социјалних и здравствених услуга

15,9 милиона евра

ПО 2 - Заштита животне средине и биодиверзитета, побољшање превенције ризика и унапређење коришћења енергије из обновљивих извора и енергетске ефикасности

49,0 милиона евра

ПО 3 - Допринос развоју туризма и очувању културног и природног наслеђа

27,7 милиона евра

ПО 4 - Унапређење конкурентности и развијање пословног окружења

18,7 милиона евра

За више информација погледајте бројеве у оквиру другог позива.