Отворен семинар „Права интелектуалне својине: Закон о жиговима и дизајну“

27. јун 2018. | Београд

Отворен семинар „Права интелектуалне својине: Закон о жиговима и дизајну“

Министарство за европске интеграције организовало је данас семинар „Права интелектуалне својине: Закон о жиговима и дизајну“.

Предавачи Осеан Фан-Тан-Лу, др Сабин Жак и Роберта Рибеиро Ертел из  Европског института за јавну управу (ЕИПА), упознали су учеснике семинара са режимом међународних и европских жигова, начелним правима и обавезама које проистичу из ових инструмената, са основним концептима и заједничком терминологијом у области Закона о жиговима. Посебна тема била је нови европски правни оквир за заштиту података, укључујући и студију случаја са прецедентним пресудама и подношењем захтева за регистрацију жигова ЕУ.

Основни циљ семинара је да учесници усвоје ново знање о томе како се утврђује надлежност у области права интелектуалне својине, односно права на заштиту жигова и дизајна из искуства друге државе чланице и који су примери добре праксе. На обуци су учествовали представници Министарства за европске интеграције, Завода за интелектуалну својину, Министарства правде и тужилаштава.

 

 

МЕИ ЕИПА семинар

МЕИ ЕИПА семинар