Организован семинар о економском управљању у ЕУ

7. јун 2018. | Београд

Организован семинар о економском управљању у ЕУ

Министарство за европске интеграције данас организује семинар „Европски семестар“, намењен члановима преговарачких група, као и представницима МЕИ који прате одређена преговарачка поглавља.

Предавачи Верица Игњатовић, в.д. помоћника министра, Љубица Матић, начелник одељења и Јелена Јевтовић, шеф одсека из Министарства финансија представиће учесницима семинара појам и циљеве економског управљања у ЕУ, његов историјат и развој, правне тековине у области економске политике, а даће и преглед стања у Преговарачком поглављу 17 - Економска и монетарна политика.

Основни циљеви семинара су стицање знања о ЕУ процедури за јачање економске управе уведене након економске кризе у спречавању ефекта „преливања“ и упознавање са кључним новинама које уводи у циљу очувања стабилности, раста и просперитета у ЕУ, односно јачања монетарне и економске уније.