Европске интеграције као инструмент развојне агенде Србије

06. март 2018. | Београд

Европске интеграције као инструмент развојне агенде Србије

 

Макроекономска, фискална и привредна стабилност представља кључни предуслов за раст и развој једне земље. Ови елементи чине основу реформске политике Владе Републике Србије са циљем обезбеђивања стабилне тржишне економије усклађене са најбољим европским и светским стандардима. Такву политику у континуитету подржава преко 60 одсто грађана Србије и поред преовлађујућег уверења у делу јавности да се ради о непопуларним реформама са неизвесним резултатима. Водеће међународне финансијске институције, ММФ и Светска банка, препознале су позитивне ефекте реформи и пружају им неподељену подршку.

Истовремено, стабилна економија која је у стању да се носи са притисцима високоразвијеног европског тржишта је један од четири основна критеријума за чланство у Европској унији. У том смислу, процес европске интеграције јесте и мора бити део унутрашње развојне агенде. Та агенда, поред несумњиво значајних реформи које обезбеђују фискалну и макроекономску стабилност, подразумева и друге елементе који доприносе расту, одрживом развоју и свеукупном економском благостању.  Не доводећи у питање важност кључних политичких питања као што је дијалог између Београда и Приштине, као и значај владавине права као предуслова за успешан процес придруживања ЕУ, неопходно је у наредном периоду посветити се питањима која чине саму суштину и првенствени разлог успешности европског пројекта.

Тржишну економију није могуће изградити као одрживу без континуираног регионалног развоја. Равномерна развијеност региона, усклађена са њиховим специфичним карактеристикама и потребама је у основи принципа конвергенције који има за циљ приближно једнак степен економског развоја унутар Европске уније. Србија као земља кандидат настоји да принцип конвергенције примени већ у фази приступних преговора, у првом реду унутар земље а имајући у виду изразито неравномеран развој у различитим деловима Србије. У циљу припреме региона и локалних заједница за чланство у ЕУ и достизања стандарда у области регионалног развоја остварена је успешна сарадња између Министарства за европске интеграције и регионалних развојних агенција на основу претходно потписаног Меморандума о сарадњи између Министарства и РАС. Сарадња између осталог подразумева размену информација о ефектима европског права на функционисање локалних самоуправа, обуке за ефикасно коришћење европских фондова на локалу као и допринос локалних заједница процесу планирања и програмирања ИПА фондова у складу са приоритетом локалног и регионалног развоја.

Као земља која преговара чланство Србија је започела припреме за успешно коришћење структурних и кохезионих фондова ЕУ који у просеку подразумевају преко десет пута више средстава него што нам је сада доступно из ИПА фондова.  Да бисмо били спремни да апсорбујемо средства у вредности више од милијарду евра на годишњем нивоу неопходна је оспособљеност за утврђивање пројектних приоритета, обученост за писање пројеката и независан и ефикасан систем интерне ревизије. Припрема за коришћење структурних и кохезионих фондова обавља се у оквиру поглавља 22 приступних преговора са ЕУ за које је надлежно Министарство за европске интеграције. Ово поглавље односи се на успостављање домаћег структурног и институционалног система за планирање и коришћење фондова, као и на подизање капацитета унутар земље у циљу постизања резултата у области регионалног развоја. Са становишта спровођења системских промена и јачања ефикасности државне управе, поглавље 22 је свакако једно од најзахтевнијих у преговорима са ЕУ. Са друге стране, оно осликава директну и непосредну корист за нашу земљу од процеса европске интеграције.

У припреми за равноправно учешће Србије на европском тржишту неопходно је успешно регионално економско повезивање.  Позитивни примери таквог повезивања унутар ЕУ као што су Вишеградска група или Нордијска унија илуструју економску међузависност земаља које деле исти географски простор. Србија је у потпуности посвећена регионалној сарадњи у свим областима од заједничког интереса за земље југоисточне Европе а у првом реду подржавамо економску сарадњу. Ту потребу је препознала и Европска унија и њене државе чланице и она је заједнички реализована формирањем Регионалног економског простора као надградње на постојећи успешан механизам у оквиру ЦЕФТА споразума. Према оствареном суфициту од 1,8 милијарди евра у трговини, може се рећи да је ЦЕФТА регион за Србију најважнији јер више од три пута извозимо него што увозимо робе из овог региона.

Развој наше економије се у великој мери заснива на обиму сарадње са ЕУ и регионом. Највише инвестиција долази пореклом из ЕУ (у просеку за прва три квартала 2017. године износило 75 %). Позитивно је и то што је у последњој години забележен позитиван тренд географске диверсификације инвестиција. Бележи се раст инвестиција са Блиског истога и азијско-пацифичког региона, што указује на раст атрактивности Србије као инвестиоционе дестинације. Према ФТ (август 2017), Србија има најбољи глобални индекс ефикасности за greenfield СДИ у свету. У збиру и закључно са новембром 2017, нето прилив страних директних инвестиција (СДИ) износио је око 2,3 млрд евра (+37,5%) и премашио је пројекцију за целу 2017. Инвестиције у извозно-оријентисане секторе биће главни покретач раста БДП-а од 3,5% у 2018. и 2019. Последњи податак је значајан јер показује колико ће нам ЕУ бити важна дестинација и у наредне две године.

Највећи раст запослености у великој мери је у корелацији са пореклом СДИ, што значи да је највише нових радних места креирано у компанијама које су пореклом из ЕУ. Када говоримо статистици незапослености за последње четири године стопа незапослености смањена за 12.1  процентних поена, и то са 23.9% у 2012 години на 11.8% у II кварталу 2017 године. У III кварталу остварена незапосленост од 12.9% услед сезонске компоненте и постоје реалне основе да се очекује пад незапослености испод 10% у 2018, узимајући у обзир да су се порези на рад смањили од 1.1.2018. путем повећања неопорезивог цензуса на зараде са 11790 на 15000 динара.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период јануар - децембар  2017. године износила је: 34,466 милијарди евра што представља пораст од 13,0% у односу на исти период претходне године. Најзначајнији трговински партнер је ЕУ са 64.25 одсто удела у нашој спољнотргoвинској размени. ЕУ чланице или државе које то желе да постану су наше најзначајније извозне дестинације и то:

  1. Немачка са 1.889 милијарди евра
  2. Италија са 1,990 милијарди евра
  3. БиХ са 1,211 милијарди евра

Са избијањем светске економске кризе 2009.године дошло је до стагнације привреда у већини земаља чланица ЕУ, што је осим пада стопе раста довело и до општег пораста незапослености и укупног смањења сигурности пословне климе. И поред преливања негативних ефеката кризе на регион југоисточне Европе, све земље у нашем региону су успеле да превазиђу структурне проблеме и у последњих неколико година бележе стабилан економски раст. Истовремено је дошло и до опоравка европске привреде која се враћа на ниво пре избијања кризе. Политика проширења ЕУ, осим генералне потребе за политичком стабилношћу континента, темељи се и на узајамним користима од уласка нових држава чланица како за те земље тако и за ЕУ. У том смислу, упркос скептицизму у односу на проширење, допринос Србије и региона ЕУ је вишеструк и подразумева ширење европског економског простора и нове могућности за усмеравање здравих инвестиција. Полазећи oд претпоставке да ће се позитивни економски трендови наставити и у наредним година, реална је могућност да ће до потенцијалне године чланства 2025.Србија моћи по економској снази да се приближи неким од земаља које су се од 2004.до данас прикључиле ЕУ. То ће уједно бити доказ не само да смо испунили један од кључних критеријума за чланство већ и да ЕУ добија стабилног партнера који активно доприноси развоју Европе у целини.

Ауторски текст министра за европске интеграције Јадранке Јоксимовић за Kopaonik review

J. Јоксимовић и Ћиамба: Билатералним разговорима до бољег положаја националних мањина

18. септембар 2018. | Београд

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић састала се са државним секретаром министарства спољних послова Румуније и копредседавајућим Заједничке комисије Румуније и Србије за заштиту националних мањина Георгијем Ћиамбом. Разговарали су о билатералним односима, положају румунске националне мањине, процесу европских интеграција Србије и другим темама.

Ј. Јоксимовић: Реформа правосуђа у функцији грађана

18. септембар 2018. | Београд

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић изјавила је данас да се реформа правосуђа ради због добробити грађана Србије и остварења пуне или макар приближавања идеалу владавине права, каква постоји у већини земаља ЕУ.

Ј. Јоксимовић и Шаер: Србија и Естонија се боље упознале, потенцијaли сарадње велики

18. септембар 2018. | Београд

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић примила је у опроштајну посету одлазећег амбасадора Естоније Данијела Шаера. Разговарали су о процесу европских интеграција Србије, реформама, ситуацији у региону и другим питањима.

Одржан семинар „Европски споразум о међународном друмском транспорту опасне робе“

17. септембар 2018. | Београд

Министарство за европске интеграције, у оквиру пројекта Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), организовало је семинар „Европски споразум о међународном друмском транспорту опасне робе (ADR)“, чији је циљ стицање и унапређење знања у вези са овлашћењима и евиденцијом у области транспорта опасне робе, као и са примерима добре праксе у земљама ЕУ.

Семинар „Поглавље 14 – друмски саобраћај“

17. септембар 2018. | Београд

Министарство за европске интеграције организовало је семинар „Поглавље 14 - друмски саобраћај“, у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу (GIZ), а у оквиру пројекта Отворени регионални фонд за Југоисточну Европу.

Министарство за европске интеграције организује тродневни фестивал документарног филма - „Европска сарадња: филмска прича“

17. септембар 2018. | Београд

Поводом Дана европске територијалне сарадње, Министарство за европске интеграције организује тродневни фестивал документарног филма - „Европска сарадња: филмска прича“.

Фестивал ће 19. септембра отворити вишеструко награђивани домаћи филм „Заробљено време“, редитеља Милана Никодијевића, са којим је предвиђен и разговор након пројекције. На репертоару су такође и грчки филм „Породични посао“, ауторке Ангелики Аристоменополу (20. септембар), као и документарно остварење „Париска опера“, редитеља  Жан-Стефана Брона, рађен у француско-швајцарској копродукцији  (21. септембар).

Габријел: ЕУ преузима финансирање Научног парка у Београду

17. септембар 2018. | Београд

Европска комесарка за дигитално друштво и економију Марија Габријел најавила је данас да ће од следеће године Европска унија преузети финансирање Научно-технолошког парка у Београду у износу од 1,5 милиона евра, који је до сада финансирала Влада Швајцарске.

Ј. Јоксимовић – Габријел: Европске интеграције дале оквир за одрживи развој Србије

17. септембар 2018. | Београд

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић разговарала је са комесаром ЕУ за дигитално друштво и економију Маријом Габријел o будућим активностима које се односе на дигитализацију у Србији, дигиталној агенди за Западни Балкан и моделима којима ће ЕУ подржати процес дигитализације наше државе, развоју предузетништва и економије засноване на знању.

Ј. Јоксимовић: Ханова изјава одраз разумевања проблема

15. септембар 2018. | Београд

Комесар ЕУ Јоханес Хан изјавио је да у оквиру дијалога Београда и Приштине територијална размена или корекција граница није искључена као завршни део слагалице. Било које решење мора да доприноси стабилности и просперитету региона и да обе стране буду свесне међународних обавеза и забринутости међународне заједнице. Верујем да је могуће да се решење спора оствари до средине 2019. године - изјавио је у петак Хан.

Отворен семинар „Класификација националних прописа и правна техника писања закона у ЕУ“

14. септембар 2018. | Београд

Министарство за европске интеграције организовало је семинар „Класификација националних прописа у складу са прописима ЕУ и правна техника писања закона“, чији је циљ стицање и унапређење знања за израду прилога закона и подзаконских аката, у складу са специфичностима преношења права ЕУ, уз интерактивну размену искустава и анализу примера из праксе.

Ј. Јоксимовић и Хaргитаи: ЕБРД партнер у процесу европских интеграција и развоја Србије

12. септембар 2018. | Београд

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић разговарала је са регионалним директором Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) задуженом за Западни Балкан Жужаном Харгитаи о развоју Србије кроз процес европских интеграција.

Радионица „Координација и писана комуникација у процесу приступања“

11. септембар 2018. | Београд

У организацији Министарства за европске интеграције одржана је радионица „Координација и писана комуникација у процесу приступања“, чији је циљ стицање и унапређење знања за израду докумената и правних прилога који се достављају институцијама Европске уније, односно упознавање са садржајем, формом и кључним елементима доброг правног прилога, уз интерактивну размену искустава и анализу примера из праксе.

Ј. Јоксимовић: Вучић показао државништво, бригу о људима и миру

09. септембар 2018. | Београд

Дводневним боравком на Космету председник Србије Александар Вучић послао је недвосмислену и значајну поруку, и то у једном компликованом тренутку када из Приштине стижу веома разговетно негативне и снажно претеће поруке, а из међународне јавности доста неразговетне поруке подршке настојањима да се дијалогом дође до неких нових, флексибилних решења, оценила је данас српски министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић.

Европска комисија подржава обуку државних службеника из региона

29. август 2018. | Београд

Европска комисија и Британски савет настављају, трећу годину заредом, спровођење регионалног пројекта EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans III  чији је циљ изградња административних капацитета младих државних службеника на Западном Балкану, као и јачање регионалне сарадње.  

Подршка чланству Србије у Европској унији 55 процената

28. август 2018. | Београд

Уколико би сутра био одржан референдум са питањем „Да ли подржавате учлањење Србије у ЕУ?”, 55 одсто грађана Србије гласало би за, њих 21 одсто би гласало против, док по 12 одсто не би гласало уопште или не зна шта би одговорило на ово питање, резултат је најновијег истраживања јавног мњења „Европска оријентација грађана Србије“ које је спровело Министарство за европске интеграције. Истраживање у коме је учествовало 1.050 испитаника старијих од 18 година, рађено је према стандарду Евробарометра.

Ј. Јоксимовић: Европске интеграције поставиле стратегију одрживог развоја Србије

28. август 2018. | Београд

Србија има своју развојну стратегију одрживог развоја и стабилно стоји у свом реформском процесу још од 2012. године, рекла је данас министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић и додала да су европске интеграције Србије јасно поставиле развојну визију Србијe.

Јоксимовић је на панелу „Визионирање Србије у будућности: како се европски пут и Агенда 2030 умрежавају“, у оквиру конференције „Србија 2030: Чињенице и опције“ казала да оквир европских интеграција укључујe и свих 17 циљева одрживог развоја.

Ј. Јоксимовић: 55 одсто грађана подржава чланство Србије у Европској унији

27. август 2018. | Београд

Према најновијем истраживању које Министарство за европске интеграције спроводи на сваких шест месеци, 55 одсто грађана Србије подржава чланство Србије у ЕУ, што је за три процента више у односу на другу половину 2017. године, док је истовремено проценат грађана који се противе смањен и сада износи 21 одсто, каже министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић.

Ј. Јоксимовић и Вадефул: Србија доказани фактор стабилности региона

27. август 2018. | Београд

Министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић разговарала је са послаником и замеником председавајућег фракције ЦДУ/ЦСУ немачког Бундестага др Јоханом Вадефулом о европским интеграцијама Србије, активностима које се у том процесу спроводе, резултатима реформи, билатералним односима две државе и другим темама.

Успешни народи се договарају

25. август 2018. | Београд

Нисам неко ко даје помпезна обећања и најаве, нити падам у евродепресију нити у евроегзалтацију, jeр је процес европске интеграције сложен и често вођен кроз лавиринте појединачних интереса појединих држава, укупних односа и атмосфере у европској политици, али и светској политичкој клими, каже у разговору за „Политику” министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић.
 

Ј. Јоксимовић: Мој познаник Ковач се нешто збунио

15. август 2018. | Београд

Најаве из Хрватске о могућем блокирању нашег европског пута ме не изненађују, али и још важније не фрустрирају ме, јер знам колико је Србија озбиљна у реформској политици на европском путу и одговорна у међународним компликованим односима, каже министар за европске интеграције Јадранка Јоксимовић за Новости од среде, а поводом последњих „претњи” које стижу из Хрватске.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: