Укључење родних питања у припрему ИПА програма и пројеката

14. децембар 2017. | Аранђеловац

Укључење родних питања у припрему ИПА програма и пројеката

Министарство за европске интеграције и Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена - UN WOMEN отворили су данас у Аранђеловцу  радионицу под називом Родна равноправност у процесу програмирања и праћења спровођења ИПА у Србији - ревизија нацрта логика интервенције припремљених у оквиру годишњег процеса програмирања ИПА.​

Овај семинар намењен је службеницима у институцијама Владе и локалним самоуправама задуженим за спровођење ИПА програма. Намера организатора радионице је да укаже на важност родне равноправности, као једног од битних критеријума на основу којих се програмира ИПА у нашој земљи, али и оцењује успешност спровођења тако планираних пројеката.

Учесници дводневне радионице стећи ће практична искуства  у спровођењу родне анализе у секторима у којима раде, са циљем укључивања родно осетљивих питања у документа за креирање и праћење програма ИПА средстава.

youtube_logo

 

 

Четвороминутна анимација која на популаран начин представља сложен процес преговора за чланство у ЕУ.

 

 

Погледајте занимљив видео о томе шта се у Србији финансира ИПА средствима: