Обука стручних редактора за рад на припреми правних тековина ЕУ на српском језику

17. октобар 2017. | Београд

Обука стручних редактора за рад на припреми правних тековина ЕУ на српском језику

Министарство за европске интеграције, на данашњој радионици, „Стручна редактура у теорији и пракси“, за стручне редакторе из Народне банке Србије, Комисије за заштиту конкуренције и Комисије за хартије од вредности представиће полазницима систем припреме правних тековина ЕУ на српском језику. Посебно ће пажња бити посвећена значају овог питања у приступању ЕУ и улози коју стручни редактори имају у том процесу, затим захтевима квалитета, као и резултатима који се очекују од стручног редактора.

Стручна редактура у теорији и пракси

Стручна редактура у теорији и пракси

Стручна редактура у теорији и пракси

Стручна редактура у теорији и пракси

Стручна редактура у теорији и пракси

Стручна редактура у теорији и пракси