ТАЕКС експертска мисија - Примена законодавства ЕУ у области заштите права понуђача

20. септембар 2017. | Београд

ТАЕКС експертска мисија - Примена законодавства ЕУ у области заштите права понуђача

Организатор: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.