Преговарачка група за институције

Преговарачка група за институције - председник, заменик председника, секретар и заменик секретара Преговарачке групе именују се из реда представника Министарства за европске интеграције.

Чланови Преговарачке групе су представници следећих органа и организација: Министарства спољних послова; Министарства правде; Министарства државне управе и локалне самоуправе; Министарства финансија и Републичког секретаријата за законодавство.

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.